Rumunský profesor prednášal o vzťahu medzi médiami a náboženstvom

Medzinárodnú konferenciu otvoril svojou prednáškou o médiách a náboženstve rumunský profesor žurnalistiky Mihai Coman.

RUŽOMBEROK, 28. apríl. 2014. V rámci medzinárodnej konferencie s názvom Božie posolstvo – ľudský jazyk, ktorú v dňoch 28. – 30. apríla organizovala Katedra žurnalistiky FF KU, sa konala aj prednáška s Mihaiom Comanom. Témou prednášky bolo Náboženstvo ako médium, médium ako náboženstvo.

Podľa Comanových slov si túto tému vybral, pretože mu prišla zaujímavá, no tiež dosť provokatívna na to, aby ľudí zaujala a zamysleli sa nad ňou. Zúčastneným rozprával aj o rozdieloch medzi typmi médií, keď tá istá správa môže byť inak podaná v tlači, ako v televízii. „Keď sa niečo udeje vo svete, žurnalisti, no i verejnosť menia svoje správanie,“ opísal Coman príklad, keď sa stane niečo tragické. Taktiež poukázal na fakt, ako v takomto prípade novinári neberú ohľad na morálne pravidlá a aj napriek tragickosti udalosti sa snažia zistiť čo najviac.

„Média si často pomáhajú biblickými výrazmi, aj keď píšu o úplne nenáboženskej téme. Napríklad, keď nastala hospodárska kríza, všade v novinách sa písalo, že je to apokalypsa,“ odpovedal na otázku, čo si myslí o používaní biblizmov v médiách.

K prednáške a dôvodu, prečo pozvali práve Mihaia Comana sa vyjadrila aj Terézia Rončáková – jedna z organizátorov konferencie: „Pán Coman bol súčasťou minuloročnej konferencie Náboženstvo a médiá, ktorá sa konala v Bukurešti. Je to presne to isté, čo organizujeme my na našej univerzite a pán Coman prejavil ochotu, že by rád prišiel. Celkovo túto prednášku hodnotím veľmi kladne.“

Mihai Coman sa na narodil v roku 1953 v rumunskom meste Fagaras. Študoval na univerzite v Bukurešti, kde neskôr založil Fakultu žurnalistiky a masovej komunikácie. Od roku 2004 na nej pôsobí ako dekan a profesor. Je autorom 500 článkov a 13 kníh a v Rumunsku je považovaný za zakladateľa vzdelávania v obore žurnalistiky a komunikácie.

Foto: internetPridaj komentár