S čajom v ruke diskutujeme o vede

Počas letného semestra prebieha na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku séria prednášok s názvom Pri čaji o piatej. Študenti i pedagógovia sa na jednotlivých stretnutiach oboznamujú s vedeckou činnosťou zamestnancov fakulty.

Filozofická fakulta ponúka celoročne pre záujemcov rôzne hosťovské prednášky, konferencie i podujatia. „Väčšinou však prichádzajú prednášať či informovať o svojom výskume a tvorbe hostia z iných inštitúcií. Podujatie Pri čaji o piatej je ale vyslovene zamerané na prezentovanie výsledkov našich vyučujúcich. Týmto je to trochu nové,“ uviedol organizátor stretnutí Eugen Zeleňák, prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium.

Začiatkom marca sa v rámci akcie Pri čaji o piatej konala prednáška O deťoch a internete z európskeho pohľadu. Diskusiu moderovali Pavel Izrael a Juraj Holdoš. Obaja patria do slovenského tímu nadnárodnej výskumnej siete EU Kids Online IV. Neformálne združenie výskumníkov z rôznych európskych krajín sa zaujíma o problematiku používania internetu deťmi od deväť do šestnásť rokov.

Slovenský tím má ambíciu uskutočniť v roku 2017 výskum, ktorý by bol porovnateľný s európskym výskumom z roku 2010. Ten sa zameral hlavne na aktivity tínedžerov na internete a na to, aké príležitosti a riziká tam na nich čakajú. „Naša účasť spočíva v tom, že máme akoby priebežne aktualizovať a zisťovať, čo je nové v tejto oblasti vyskúmané na Slovensku a dať to do európskej databázy,“ priblížil momentálnu úlohu Slovenska koordinátor slovenského tímu Pavel Izrael.

Z čiastkových výskumov by chcel spraviť úplný. „Mojou veľkou motiváciou, aby sa výskum v roku 2017 uskutočnil, je, že doteraz na Slovensku ešte neprebehol. Pokiaľ viem, tak zatiaľ sa robia iba čiastkové výskumy s malou vzorkou. Nie sú komplexné. Pri tomto výskume je ale šanca, že správanie mladých ľudí v prostredí internetu dokážeme zmapovať z viacerých perspektív, že to nebude len nejaký výsek a bude to reprezentatívne. Čiže bude to niečo, čo sa na Slovensku doteraz ešte nezrealizovalo,“ zhodnotil Pavel Izrael.

Organizátori plánujú stretnutia pri čaji uskutočniť aj budúci semester. „Prvý rok sme chceli vyskúšať, ako to bude fungovať, či bude záujem.  Preto sme sa rozhodli robiť stretnutia približne raz za dva týždne. Do budúcnosti ešte uvidíme, ako to upravíme. Už teraz ale rozmýšľame o niekoľkých ďalších kolegoch, ktorí by sa mohli zapojiť budúci semester,“ uzavrel Eugen Zeleňák.

Po veľkonočných sviatkoch prednášky Pri čaji o piatej pokračujú 13.apríla na tému O závislosti od internetu s Jurajom Holdošom a Róbertom Ďurkom a 27.apríla na tému O počiatkoch filozofie v antickom Grécku s Pavlom Labudom. Na diskusiách sa môže zúčastniť aj verejnosť.

 

Autor: Ľudmila Gromadová

Foto: Anton Kulan/T2.skPridaj komentár