SAIA ponúka štúdium v zahraničí

V univerzitnej knižnici sa v stredu 16.októbra uskutočnil seminár o študentských zahraničných pobytoch a jazykových kurzoch. Tento seminár, ako jednu zo svojich činností v rámci informačných dní,  predstavuje Slovenská akademická informačná agentúra(SAIA).

SAIA aj tento akademický rok pripravuje rôzne zahraničné programy nielen pre študentov.  Predstavila nám ich regionálna koordinátorka akademických programov SAIA Zuzana Grochlová. „Uchádzač by sa mal začať zaujímať o možnostiach aspoň rok pred plánovanou cestou, aby mal dostatok času splniť podmienky pre štipendium,“ upozornila Grochlová.

 V ponuke na akademický rok  2014/2015 sú možnosti  najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl.SAIA ponúka programy ako sú: akademické mobility, Národný štipendijný program SR, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá – CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Švajčiarsko – slovenský štipendijný fond – Sciex – NMS a Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov.

Aktuálny bulletin SAIA ponúka štipendiá a granty do vyše 50 krajín sveta. V publikácii sú  okrem iného prehľadné informácie o štipendiách a popisy vzdelávacích systémov konkrétnych krajín. Jednotlivé programy a ich uzávierky nájdete na stránke www.saia.sk , kde sa dá stiahnuť aj spomínaný bulletin.

 SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá funguje od roku 1990. Poskytuje poradenstvo záujemcom o štúdium v zahraničí a administratívne zabezpečuje niekoľko štipendijných programov financovaných najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Autor: Alžbeta Filická

 

 

 

 Pridaj komentár