Salezián Milan Fula prednášal na pôde KU

   V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (UK KU) v Ružomberku sa 22. októbra  uskutočnila prednáška na tému Uniduálna antropológia ženy. Salezián Milan Fula tlmočil odkaz a náuku Jána Pavla II.

 “Nemožno ohlasovať dobrú zvesť o rodine, ak neuznáme oprávnené ašpirácie feministického hnutia.“ Aj tieto slová zazneli z úst saleziána Milana Fulu v Kolégiu UK.

  Terminus technicus „uniduálna antropológia“, ktorú vytvoril Ján Pavol II.,  hovorí o jednote dvoch. Necharakterizuje človeka ako abstraktnú bytosť, ale ako spojenie muža a ženy.

  Fula vo svojom výklade poukázal na znevažovanie ženy v minulosti a objasnil úsudky o feminizme. “Katolícka cirkev neodsudzuje feminizmus ako taký, lebo uznáva, že napriek omylom a preháňaniam prispelo k uznaniu dôstojnosti a jej rovnosti s mužom.”

  Na prednáške zaznelo aj mnoho citácií pápeža Jána Pavla II., ktorý v dokumentoch, kde sa hovorí o žene, nepoužíva termíny, ktoré sú mužské a implicitne zahŕňajú aj ženy. Pápež dôsledne hovorí: “Muži a ženy. Otcovia a matky.”

“Ja, napríklad, keď mám svätú omšu, nemám problém povedať synovia a dcéry,” vyjadril sa Fula.

  O kultúrne spestrenie sa postarala doktorandka Zuzana Ondrejková a študent Tomáš Uličný, ktorí zahrali známe skladby od Antonia Vivaldiho.

  Doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., vyštudoval Pápežskú Saleziánsku univerzitu v Ríme. Dnes pôsobí ma Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline. K jeho dielam patria monografie Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II., Myslenie na ceste k Bohu, Filozofia rodiny.

Alžbeta LadňákováPridaj komentár