Semináre v Poradenskom centre na Katolíckej univerzite naďalej pokračujú

V letnom semestri sa študenti KU môžu tešiť na nové semináre a možnosti zlepšovať sa v komunikácii

Poradenské centrum KU ponúka kariérové poradenstvopsychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Zimný semester ponúkol študentom viac teoretickú časť seminárov, ktoré sa zaoberali hlavne metódam učenia. Študentov sprevádzala seminármi psychologička Jana Bachanová. ,, Môžem povedať že semináre sa stali medzi študentami obľúbené a účasť bola na moje prekvapenie veľmi dobrá, no stále je čo zlepšovať“ vyjadrila sa pani psychologička. Letný semester je zameraný na komunikáciu. Študenti sa môžu zlepšovať vo verbálnej, neverbálnej komunikácii aj v prezentačných zručnostiach. Semináre pokračujú v rovnakom čase od 14:40 do 15:25 každú stredu. Študentom pomáhajú štyria odborný pracovníci psychológovia Jana Bachanová, Emília Kinská, Juraj Holdoš a koordinátorka pre kariérové a sociálno- právne poradenstvo Katarína Markovičová.Pridaj komentár