Senát školné nezmenil

Akademického senátu Filozofickej fakulty (AS FF) sa rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Tadeusz Zasepa nezúčastnil. Senát však prijal návrh o poplatkoch školného pre študentov z tretích krajín sveta.

V poradí ôsme zasadnutie AS FF KU tohto akademického roku, ktoré sa uskutočnilo v utorok 19. novembra, malo mať spolu šesť bodov. Prvý z nich sa týkal rektora KU Tadeusza Zasepu, ktorý sa senátu nezúčastnil. „Pred začatím schôdze som prijal telefonát od profesora Olekšáka, ktorý mi oznámil, že rektor nepríde. Nezostáva mi nič iné, ako túto informáciu rešpektovať.“ povedal predseda AS FF KU Marek Babic. Dôvodom neprítomnosti rektora bola zahraničná návšteva. Senát pozval po skončení rokovania do svojej kancelárie. Členovia jeho pozvanie odmietli. Veci, ktoré potrebujú prebrať, budú riešiť na ďalšom zasadnutí AS FF KU, kde sa počíta aj s prítomnosťou rektora.

Medzi bodmi zasadnutia bol aj návrh výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 2014/2015. Výška školného sa pre bežných študentov FF KU od minulého roku nezmenila. Jedinou zmenou v návrhu bolo pridanie položky pre žiakov z tzv. tretích krajín sveta. „Aj tento rok sa stalo, že sa k nám prihlásila študentka, ktorá pochádza z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou Európskej únie. Preto potrebujeme istým spôsobom ochrániť aj uchádzačov o štúdium z potencionálne tretích krajín.“ povedal prodekan pre financie a rozvoj Ján Hrkút. Výška školného pre takýchto študentov by mala byť 550 €. Senát návrh po jeho predložení schválil. Posledné slovo má však rektor, ktorý musí výšku školného vyhlásiť.

Akademický senát fakulty je jej zastupiteľským orgánom. Zasadnutia senátu sú verejné. Má 11 členov, z ktorých je najmenej tretina študentov. Ich funkčné obdobie je najviac 4 roky. Tento rok pribudli do radov AS FF KU na základe volieb dvaja noví členovia. Za zamestnaneckú časť to bol Peter Zmátlo a za študentskú časť Michal Čakloš.

 

 

Matej GajdošíkPridaj komentár