Sestra Iveta Fides Strenková : S Jonášovým problémom zápasí každý z nás

Kolégium KU ostáva aktívne aj počas letného semestra. Sériu deviatich prednášok odštartovalo výpoveďou sestry Ivety Fides Strenkovej.

Riaditeľka Katolíckeho biblického diela Iveta Fides Strenková, pomocou biblickej narácie vysvetlila podstatu knihy proroka Jonáša. Analýzou sa dopracovala k poslaniu v živote človeka.

Každý z nás je Jonášom, ktorý uteká sám od seba. Boh mám ukazuje nové horizonty a privádza nás k životu. „Táto kniha je skôr posolstvom,“ vyjadrila sa Strenková. Poslanie človeka nesúvisí iba so zamestnaním a jeho úlohou v živote, ale spočíva v zmene vlastného presvedčenia a poznania.

„Myslím si, že s týmto Jonášovým problémom zápasí každý z nás.“ Podľa Strenkovej je kniha proroka Jonáša špecifickou prorockou knihou, pretože má typickú silu narácie (sprostredkovanie deja rozprávaním).

V súčasnosti Iveta Fides Strenková v spolupráci s UPaC naratívne spracúva Abrahámov príbeh.

 

Mgr. Iveta Fides Strenková, CJ, ThD. je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Študovala na Teologickom inštitúte Karola Boromejského v Košiciach a pôsobila ako učiteľka náboženskej výchovy. Neskôr študovala na Pápežskej Univerzite sv. Gregora v Ríme. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela.

Počas tohto semestra Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje osem prednášok.

 

 

Alžbeta Ladňáková

 Pridaj komentár