Škola rodiny: Rodina je organizmus, nie organizácia

V Ružomberku sa 01.10.2014 uskutočnilo prvé stretnutie Školy rodiny na internáte Ruža. Hlavná téma sa niesla v znamení rodiny, výchovy dieťaťa a komunikácie medzi členmi rodiny. Toto stretnutie viedol duchovný správca Róbert Slotka, spolu s manželmi Jakubíkovcami.


Stretnutie sa začalo rozprávaním o tom, že dieťa je dar. S tým súvisí aj sviatosť manželstva. Podstatnými znakmi manželstva sú sľub jednoty, vernosti a to že prijmeme deti. Ďalej sa riešila situácia, kde sa hovorilo že v dnešnej dobe je veľkým dôvodom rozpadu manželstiev to, že manželia nepočítajú s dieťaťom. „Manželia jednoducho tvrdia, že nie sú na dieťa pripravení. Zabúdajú však na to, že do manželstva vstupujú práve s tou povinnosťou, mať deti. Preto, ak chceme žiť v rodinnom živote v harmónií, mali by sme žiť s láskou“ povedal Jakubík, saleziánsky pracovník a prednášajúci na stretnutí. ,,Postupne sa všetko naučíme, ako byť pokorný, vážiť si jeden druhého, obetovať sa, a hlavne všetko robiť s láskou. V rodine máme byť srdcom, nie hlavou,“ doplnila ho manželka Jakubíková.
Škola rodiny je stretnutie ľudí, kde prednášajú rôzne manželské páry, a hovoria o svojich skúsenostiach, problémoch alebo pomoci. Na tomto stretnutí sa diskutuje o mnohých témach, ako sú napríklad originalita muža alebo ženy, ako riešiť problémy a množstvo iných. O tom, že dieťa je dar, nám rozprávali Manželia Jakubíkovci, ktorí sú saleziánskymi pracovníkmi už vyše tridsať rokov. Manželmi sú tridsaťpäť rokov a vychovali 4 detí. Vo viere ich upevnilo aj to, že Jakubíková prekonala leukémiu.

Lenka Bartošová

 Pridaj komentár