Školské slniečko rozžiarilo celé sídlisko

Školáci zo Základnej školy Aurela Stodolu v Záturčí podporujú myšlienku ekológie. Oblečení v žltých tričkách vytvorili obraz slnka, zavŕšili tak aktivity s eko- tematikou.

Martin. Obdobie od marca do konca apríla 2012 sa na ZŠ Aurela Stodolu nieslo v duchu ekológie. V rámci spoločného projektu s názvom Slnko- voda- Zem organizoval žiacky parlament pod vedením pedagogičiek Silvie Kocnárovej a Evy Vrabcovej rozličné aktivity, do ktorých sa zapájali žiaci všetkých tried.

Deň vody v znamení modrej farby
Ekologický projekt začal 22. marca 2012 Výnimočným dňom vody. Žiaci si pripomínali, aká dôležitá je voda pre život na našej planéte. Túto myšlienku vyjadrili viacerí školáci tým, že do školy prišli v modrom oblečení. Škola sa snaží vštepovať žiakom správny prístup k životnému prostrediu, čo je hlavným motívom vzniku projektu. Pokračovaním jeho aktivít boli žiackym parlamentom poverení všetci žiaci. Ich úlohou bolo zvoliť si vhodný materiál a spôsob spracovania a vytvoriť tak trojrozmerný produkt s ekologickou tematikou. „Doniesli sme si škatuľu, do ktorej sme ako pozadie poprilepovali modré papiere a na to povystrihované oblaky. Zo žltého balóna sme vytvorili slnko, na spodok nasypali piesok a farebnými kamienkami sme vytvorili aj jazero,“ povedala ôsmačka Gabika (14).  Za každú triedu je vo vestibule školy vystavený jeden takýto model.

Na Deň Zeme sa zišli na námestí
V mesiaci apríl si žiaci už tradične uctili Deň Zeme, tento rok však o niečo zvláštnejšie. 27. apríla sa školáci zapojili do eko- súťaží firmy Brantner na Divadelnom námestí v Martine. Žiaci prvého stupňa vytvorili eko- rastlinu, vďaka ktorej si zaslúžili druhé miesto. Starší žiaci druhého stupňa sa do súťaže zapojili maskotom separovaného zberu. Po minulé roky žiaci väčšinou zvykli zbierať odpadky v okolí školy, čo nie všetci robili s nadšením. Súčasná forma pripomínania si Dňa Zeme je pokrokovejšia a súťaže spolu s ostatnými aktivitami žiakov viac zaujímajú.

Eko- aktivity ukončilo slniečko
Žiacky parlament zvolil výnimočný spôsob zavŕšenia ekologického programu v rámci projektu Slnko- voda- Zem. Vo štvrtok 3. mája sa druhá vyučovacia hodina niesla v duchu žltých a oranžových farieb. Školáci na čele s pedagógmi prišli oblečení v žltom. Hoci mali najväčšie zastúpenie žlté a oranžové tričká, mohli ste zahliadnuť aj žlté nohavice, tepláky, topánky, náramky či hodinky. Medzi žiakmi sa však našli aj takí, ktorí farebnú tematiku tohto dňa zanedbali. Kto do školy neprišiel v žltom oblečení, dostal od učiteľov žltú reflexnú vestu. „Moji spolužiaci, ktorí sú v školskom parlamente za našu triedu navrhli, koľkí pôjdeme v žltom a oranžovom tričku a ja som na to nezabudol,“ veselo komentuje dôvod žltého oblečenia siedmak Paľko (14). Všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi sa zišli na trávniku pred školou a spoločne vytvorili obrazec slnka. „Celý program prebieha z iniciatívy žiackeho parlamentu, ktorý na našej škole začal veľmi dobre fungovať,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa školy Oľga Felcanová, ktorá sa neváhala do veselej žltej farby obliecť tiež. Zapojil sa každý člen školy, od maličkých prváčikov po usmievavých deviatakov. K dokonalosti vytvoreného slniečka prispeli aj okolité púpavy, ktorých početné žlté hlavy pridávali na veselosti farieb. O to viac sa žiakom podarilo „rozsvietiť“ celé sídlisko.

Výnimočný deň Slnka je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia a odborných činností.Pridaj komentár