Školy v trenčianskom okrese sa snažia riešiť problémy s podmienkami na telovýchovu

TRENČÍN – Po tom, čo sa Základnej škole v Hornej Súči po viac ako polstoročí podarilo vybudovať pre deti novú telocvičňu, sme sa poobzerali, aká je v tomto smere situácia aj v niektorých iných školách v trenčianskom okrese.

Základná škola v Hornej Súči sa po 52 rokoch svojej existencie konečne môže popýšiť novou telocvičňou.  Deti tu niekedy kvôli zlým poveternostným podmienkam aj sedem mesiacov cvičili na chodbách a pri priaznivom počasí na ihrisku, ktoré tvorila hlina a pozostatky trávy. Šport však majú podľa slov riaditeľa Dušana Černeka veľmi rady a aj napriek nevhodným podmienkam v ňom dosahovali veľmi dobré výsledky. „Dalo by sa to nazvať malým zázrakom, keď tu teraz máme dve asfaltové ihriská a vďaka novej telocvični majú talentované deti možnosť rozvíjať sa,“ povedal.

Základná škola v Hornej Súči bola postavená v roku 1960. Telocvičňu nemala, pretože išlo o starý typ škôl, ktorého súčasťou ešte telocvične  neboli. Nový komplex si pred uvedením do prevádzky vyžaduje niekoľko úprav, a doriešenie problémov pri čerpaní eurofondov. Žiakom by  však mal začať slúžiť už od septembra tohto roku.

Nevhodné podmienky mali donedávna aj v Trenčianskom Jastrabí

Na Základnej škole v Trenčianskom Jastrabí sa v minulých rokoch obci podarilo vybudovať asfaltové ihriská na futbal, basketbal či hádzanú, telocvičňa však chýbala. V škole, ktorú navštevujú nielen miestne deti, ale aj deti z Dubodiela či Trenčianskych Mitíc, sa v zimných mesiacoch taktiež provizórne cvičilo vo vnútorných priestoroch budovy. Projekt pod názvom Modernizácia Základnej školy v Trenčianskom Jastrabí mal okrem iného za cieľ aj vyriešenie štyridsať ročnej absencie školskej telocvične. Cvičenie na chodbách,  podľa slov starostu ostatných rušilo pri vyučovaní. Snaha postaviť deťom kryté priestory na telovýchovu bola už aj v minulosti. „Pôvodný projekt výstavby telocvične si vyžadoval investíciu jeden milión eur. Mali by sme telocvičňu, ktorú by nám závideli aj v Trenčíne, je to však úplne zbytočné, pretože nám postačia priestory len o niečo väčšie ako basketbalové ihrisko,“ vysvetlil problém starosta Trenčianskeho Jastrabia Zdeněk Frývaldský. Okrem telocvične sa však škola zmodernizovala aj v iných smeroch. V jej areáli boli vybudované dva prístrešky, ktoré žiaci využívajú na učenie ľahších predmetov. Nad telocvičňou taktiež vznikli nové dielne technických prác a učebne netradičných remesiel.

Projekt bol financovaný z 85 percent eurofondami, 10 percent sumy poskytlo obci Ministerstvo školstva a zvyšnú 5 percentnú časť obec dodala z vlastných zdrojov. „Nechceli sme sa zadlžovať a na dokončenie nám dalo financie Ministerstvo školstva“, dodal na záver Frývaldský.

Posledná trenčianska škola bez telocvične je v Opatovej nad Váhom

Posledná Základná škola v Trenčíne, ktorá nedisponuje krytými priestormi na telovýchovu je v Opatovej nad Váhom. Škola s viac ako dvestoročnou históriou svoju telocvičňu nikdy nemala. Niekdajšie plány, vtedy ešte vedenia obce, stroskotali hlavne na jej polohe. „V roku 1972 bol zámer postaviť úplne novú budovu školy aj v telocvičňou. Tento nám však neodsúhlasili pre blízku polohu väčších škôl v Trenčianskej Teplej a v Trenčíne,“ osvetlila niekdajšie plány bývalá starostka Alžbeta Kobzová. Úmysel neskôr ustúpil do ústrania popri novej domovej výstavbe, budovaní kultúrneho domu a ciest. Po zamietnutí plánu boli na opatovskej malotriedke opravené strecha, kúrenie a fasáda budovy. Pri škole obec upravila záhradu s trávnatou plochou, tyčami na šplhanie a doskočiskom, ktoré žiaci využívajú pri priaznivom počasí dodnes. V zime sa cvičí na chodbách.

Po prechode Opatovej nad Váhom pod štatút trenčianskej mestskej časti sa zriaďovateľom objektu stalo mesto. Vyjadrenie kompetentných na tému možných plánov výstavby nových športovísk na Základnej škole na Potočnej ulici sa nám však aj napriek snahe získať nepodarilo.

 Pridaj komentár