Skúškové už klope na dvere

Blíži sa skúškové obdobie, ktoré so sebou prináša veľké psychické vypätie a stres. Študenti by chceli mať skúšky za sebou čo najskôr.

Uzatvárajú sa zápočty a blíži sa hodnotenie vedomostí. Niektorí si dávajú predtermíny, iní sú radi, že stihnú uzavrieť semester. Akademický rok sa neskladá len z prednášok, cvičení, seminárov, ale aj z preverovania vedomostí, ktoré musia študenti absolvovať.

,,Väčšinou sa učím na jeden predmet, nerada sa učím na tri predmety naraz. Vždy sa snažím naplánovať si termín skúšok tak, aby som mala aspoň päť dni na skúšku,“ povedala študentka Iveta.

Pedagóg Jozef Mlacek z katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku tvrdí, že základom je spoľahlivá príprava: ,,Hľadanie v predpísaných materiáloch, ale podľa možností je potrebné stále spoznávať pozadie príslušnej disciplíny, príslušných poznatkov.“ No všetko treba brať s mierou, ako dodal s úsmevom Mlacek: ,,Čo sa v mladosti naučíš, na starosť aj potrebovať nebudeš.“

 

Andrea Bašistová

foto: autorPridaj komentár