Slávenie eucharistie

Katolícka univerzita v Ružomberku znovu privítala hosťa, pomocného biskupa Prešovskej arcidiecézy Otca biskupa Milana Lacha, ktorý si pre študentov ale aj pedagógov pripravil prednášku na tému Eucharistia z pohľadu Východnej teológie v priestoroch Univerzitnej knižnice.

Milan Lach sa narodil v Kežmarku. Je členom rehole jezuitov. Študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde získal doktorát. Od roku 2011 pôsobí ako prodekan na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. V roku 2013 prijal biskupskú vysviacku.

Tento hosť žiakom chcel priblížiť čo je to eucharistia,z pohľadu kresťanského, a ako kresťanský východ vníma kresťanskú eucharistiu- svätú omšu. Dnes sa stretávame s rôznymi názormi na cirkev. Mnohí ľudia ani nevedia čo to znamená, čo to obnáša. Katolíci považujú svätú Eucharistiu – katolícku omšu za najdôležitejšiu a najvyššiu formu bohoslužby. V skutočnosti je účasť na omši povinnosťou, pričom jej nesplnenie sa považuje za smrteľný hriech, a to každú nedeľu a určité dni prikázaných sviatkov. ĽUDIA na celom svete sa zúčastňujú na tomto obrade pravidelne — či už niekoľkokrát ročne, týždenne, alebo dokonca denne. No tento obrad je vnímaný ako tajomstvo viery a mnohí, ktorí sa na ňom zúčastňujú, ani netvrdia, že mu rozumejú. Považuje sa za niečo sväté, dokonca zázračné. Obrad o ktorom hovoril Biskup je časť eucharistickej omše, kedy kňaz vysloví požehnanie nad chlebom a vínom. Veriaci sú tak vyzvaní  aby prijali Krista prostredníctvom svätého prijímania. Pápež Benedikt XVI. Povedal že pre katolíkov je tento obrad „zhrnutím a súhrom viery“. Dokonca aj u katolíkov, ktorí majú určité pochybnosti či výhrady v súvislosti so svojou vierou, vyvoláva tento obrad silné pocity.Pridaj komentár