Sliačania si uctili rodáka a otvorili kultúrne stredisko

LIPTOVSKÉ SLIAČE, 14. apríla – V nedeľu uviedli do činnosti nové Kultúrne stredisko (pod ktoré patrí Centrum voľného času LÚČ-CVČ) starosta obce Ján Ondrejka spolu s riaditeľkou Kultúrneho strediska Gabrielou Krakovskou a primátorom Spišskej Novej Vsi Jánom Volným.

Slávnosť začala doobeda svätou omšou, ktorú celebroval dekan Stanislav Culka. Občania priniesli obetné dary v typických krojoch. Atmosféru dotvárala harmonika a spev mládežníckeho spevokolu a folklórnych súborov Sliačanček, Sliačanka a Salatín.

Na Námestí Jozefa Kútnika-Šmálova sa zhromaždili nielen domáci, ale aj hostia. Čestné miesto mala dcéra maliara Jozefa Hanulu, Vlasta Opielová. Sliačania totiž v spomínanú nedeľu oslavovali 150.výročie od narodenia ich rodáka a výnimočného umelca Jozefa Hanulu. Po prestrihnutí stuhy si všetci prítomní prezreli novootvorené priestory.

„Zmenou zákona krúžky, ktoré patria v súčasnosti pod Základnú školu Jozefa Hanulu, prejdú pod Centrum voľného času Lúč, ktoré zriadi Obec Liptovské Sliače,“ povedala riaditeľka CVČ Helena Priesolová. „Názov LÚČ má reprezentovať svetlo, ktoré chceme priniesť do našej dediny pre deti a mládež. Rozvíjať ich talenty a poskytnúť im priestor pre efektívne trávenie voľného času je naším prioritným cieľom.

Otázku financovania centra komentoval starosta nasledovne: „Obliekame si kabátik, na ktorý budeme mať. Nespoliehame sa na takú veľkú dotáciu, aká bola predtým. Každopádne, kultúra si vyžaduje veľkú pozornosť, zvlášť v našej obci tak bohatej na tradície.“ 

Celodenné podujatie vyvrcholilo v sále Kultúrneho domu v Strednom Sliači. Počas slávnostnej akadémie účinkovali pedagógovia a žiaci základnej školy. Predstavili sa aj škôlkari, spomínané folklórne súbory a komorné kvarteto Amadeo. Súčasťou umeleckého programu bolo aj obrazovo-slovné pásmo o živote a diele sliačanského rodáka. Prítomní sa zúčastnili aj uvedenia novej publikácie JOZEF HANULA do života, ktorú vydala obec Liptovské Sliače v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves.

V priestoroch kultúrneho domu zúčastnení obdivovali expozície veľkorozmerných fotografií z diel maliara Hanulu. Nechýbali ani výtvarné práce detí zo základnej školy a obrazy domáceho umelca Vladimíra Mojša.

Jozef Hanula, akademický maliar, pedagóg, ilustrátor a publicista sa postaral o skrášlenie sakrálnych stavieb nielen vo svojej rodnej dedine, ale aj okolitých obciach Liptova. Jeho maľby zdobia dodnes interiéry katolíckych kostolov v Banskej Bystrici a Krásne nad Kysucou.

Lívia Šimčeková

Foto: autorka

 

 Pridaj komentár