Slová, ktoré majú veľkú moc

Ružomberok 17. 4. 2012 – Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovalo v utorok, v podvečerných hodinách v poradí štvrtú prednášku série projektu Škola rodiny na tému Zranenia rodiny a ich uzdravenie. Hostiteľmi prednášky sa stali manželia Naďovci. Celá prednáška sa niesla v duchu poodhaľovania príčin problémov detí, ktoré spôsobujú rodičia svojím deťom nezdravým a nemorálnym spôsobom ich života. Tieto  deti sa následne veľmi ťažko vyrovnávajú s problémami či stratami svojich blízkych.  Často si  problémy z detstva prenášajú aj do budúceho života a nie vždy sa z nimi dokážu vysporiadať. Ako hovorí Marek Naď ,,pretože tomu dieťaťu to vždy nemusí vyjsť, je lepšie povzbudzovať dieťa: ,,snažil si sa, snažila si sa“ a má  byť takým povzbudením aj keď to vlastne nedopadne dobre“, kým ďalej jeho manželka Monika dodáva ,, takýto človek si svoje problémy odnáša aj do manželstva.“ Počas prednášky bola načrtnutá aj téma odlúčenia dieťaťa od rodiča, či už z dôvodu častého odchodu rodiča na dlhší čas za prácou alebo v prípade rozvodu, kde sa dieťa stáva akýmsi zástupcom rodiča, na čo Marek Naď hovorí ,, dospievajúci syn môže nahradiť otca tým, že narúbe drevo, donesie vodu, nemôže však byť náhradou za otca.“ Nakoniec dodáva, že spôsob akým možno nájsť riešenia problémov týchto detí  sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov. Prvým je pomenovanie problému. Ako hovorí ďalej: ,, ďalším krokom je prestať obviňovať iných a povedať, že to je môj problém, niekto ma zranil a ja som ten, kto potrebuje pomoc.“ A napokon tretím krokom je sa niekomu zdôveriť.  Takisto dodáva ,,na to citlivé miesto l bude diabol  chcieť, aby sme boli zraňovaný a budú vždy prichádzať ľudia, ktorí ho budú obnovovať.“Pridaj komentár