„Slovom sa dotýkame jeden druhého,“ povedala v Kolégiu k téme interpersonálna komunikácia docentka Žilineková

Ružomberok, 12. marca – Kultúre, kultúrnosti a kultivovanosti s dôrazom na interpersonálnu komunikáciu sa vo svojej prednáške venovala docentka Eva Žilineková v rámci intelektuálnej formácie Kolégia Katolíckej univerzity (KU).

Prednášku začala priblížením prechodu z hovorovej do spisovnej slovenčiny, na to použila knihu známeho spisovateľa a herca Júliusa Satinského Šľak ma ide trafiť. Najviac sa však zamerala na elektronické médiá, najmä na rozhlas a moderátorské vystúpenia, pretože sú najnáročnejšie na prejav. Tvrdí, že rozhlasoví moderátori, ale aj novinári, naučili poslucháčov a čitateľov prijímať nedokonalosti slov, výrazov či jazyka. Podľa Žilinekovej, základom prejavu je jeho kultivovanosť a sebaistota človeka. „Ja ako moderátor sa nesmiem spoliehať na to, že poslucháč sa dovtípi sám, čo chcem povedať,“ vysvetlila docentka Žilineková. Špeciálne vyzdvihla hodnotu kresťanstva v médiách, a dodala, že moderátor nesmie degradovať hodnoty rádia.

Poukázala na to, že moderátor by mal stále zanietene hľadať nové informácie, aktuality a zaujímavosti, ktoré dokáže sprostredkovať poslucháčom. Novinár by mal na sebe tvrdo pracovať, ale zároveň zostať tým, kým je, a nesnažil sa byť  exkluzívnym. ,,Podstata človeka je v jeho podstate,“ dodala Žilineková. Na záver prednášky dala novinárom a moderátorom pár rád a pravidiel, ktoré napomáhajú správnemu prejavu. Medzi ne patrí proxemika, posturika, intonácia hlasu, vedomé uvoľňovanie mimického svalstva, rezonancia a signifikantné faktory. ,,Limity si človek stanovuje sám,“ skonštatovala Žilineková, ktorá poukázala na proces vypracovávania kvalitného prejavu.

S hudobným programom sa počas prednášky predstavila Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU. Na husliach zahrala Blanka Pavlovičová s klavírnym sprievodom Stefky Palovičovej s dielom Romantické kusy. Program intelektuálnej formácie Kolégia KU bude pokračovať opäť v utorok o 16.00. Prednáške na tému Antropologická otázka v Confessiones sv. Augustína sa bude venovať Juraj Pigula.

 

Anna RagančíkováPridaj komentár