Smerovanie Ukrajiny očami historika Radomíra Vlčeka

 Radomír Vlček, člen Česko-ruskej komisie historikov, sa snažil študentom objasniť minulosť Ruska a Ukrajiny, ale aj ich vzájomné prepojenie, ktoré podľa jeho slov, nebude nikdy možné odstrániť.  

Ukrajina sa rozhoduje, ktorým smerom sa vydať. Na západ smerom k Európskej únii a k Nato alebo na východ k Rusku. Priklonenie sa viac k jednej strane, znamená iste odvrátenie sa od tej druhej. Bipolarita sveta, pripomínajúca studenú vojnu v 2. polovici 20. stor., tak akoby naďalej pokračuje.

 „Ukrajina je mladým štátom, ktorý sa ešte hľadá,“ touto vetou začala diskusia organizovaná katedrami histórie a žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 „Ukrajina nie je na tom ekonomicky najlepšie a Európska únia nie je schopná Ukrajine pomôcť ako Rusko, preto sa môžu ďalšie oblasti postupne štiepiť a pripájať k Rusku.“

Radomír Vlček zdôraznil ekonomické prepojenie Ukrajiny k Rusku, ktoré si Ukrajinská strana nemôže dovoliť prerušiť.

„Západ má na to bezzubé štekanie,“ tak nazval sankcie a vyjadrenia západných politikov voči Rusku.

Diskusia bola v úvode obohatená aj prednáškou o vzniku Ukrajiny, dejín Krymu a Ruska, čo ocenili najmä študenti histórie.

„Úvod o dejinách ma až tak neprilákal, prišiel som sa niečo dozvedieť o súčasnej situácii  a názore Radomíra Vlčka, ktorého argumenty sú zaujímavé a presvedčivé,“ priznal po diskusii jeden zo študentov univerzity.

 

zdroj obrázka: armadninoviny.czPridaj komentár