Sociálne štipendium poberajú aj študenti, ktorí na neho nemajú nárok

Pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium sú študenti povinní zdokladovať všetky príjmy rodiny. Na základe posúdenia priložených dokumentov rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) rozhodne, či  žiadosti vyhovie. V minulých akademických rokoch však nastali prípady, keď študenti zneužili medzery v systéme.

 RUŽOMBEROK. Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje svojim študentom v hmotnej núdzi finančnú podporu formou sociálneho štipendia. Po priložení potrebných dokumentov oň môže požiadať každý  študent. To, či mu ho priznajú, závisí od sociálnych pomerov v rodine a vzdialenosti od trvalého bydliska.

Jarmila Bellová, referentka pre sociálne štipendiá, pripustila, že študenti uvádzajú nepravdivé informácie: „Počas svojho pôsobenia som sa stretla so študentmi, ktorých rodičia dokázali úradne zariadiť to, aby sa ich výsledný príjem rovnal nule. Tým pádom sme boli nútení vyplatiť im najvyššiu možnú čiastku vo výške 275 eur.“

Pokiaľ študent poberajúci sociálne štipendium v priebehu akademického roka preruší alebo ukončí štúdium , musí túto skutočnosť nahlásiť. „Mali sme veľa prípadov, keď študenti ukončili štúdium, ale oficiálne to neohlásili a aj naďalej poberali štipendium,“ poznamenala Bellová. Univerzita stále nenašla spôsob, vďaka ktorému by dokázala odhaliť tento podvod. „Keďže účasť na prednáškach nie je povinná, prídeme na to až počas skúškového obdobia,“ dodala Bellová.

Minulý akademický rok poberalo sociálne štipendium 750 študentov. Z nich vyše 62 percent tvorili študenti pedagogickej fakulty.

Nikola Marhefková Pridaj komentár