Sociálno-právne poradenstvo na KU

Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje svojím študentom okrem kvalitného vzdelania a formovania ducha aj rôzne druhy poradenstva. Študenti, ktorí potrebujú nejakým spôsobom poradiť či pomôcť, majú možnosť navštíviť Poradenské centrum. Jeho zamestnanci sú im k dispozícii v otázkach týkajúcich sa sociálno-právnej či psychologickej oblasti a tiež v prípade kariérového poradenstva. Centrum poskytuje aj pomoc zdravotne znevýhodneným i matkám s deťmi.

Sociálno-právne poradenstvo je poskytované študentom, ktorí sa ocitnú v komplikovanej životnej situácii. Existuje práve na to, aby im pomohlo riešiť ich finančné alebo sociálne problémy, a to všetko bezplatne. Študenti sem prichádzajú v situácii, keď si nevedia poradiť, nevidia žiadnu cestu či východisko zo svojich problémov. ,,Spolupracujeme so všetkými odborníkmi – psychológ, kariérový poradca, právnik a spolu s nimi hľadáme cestu a riešenie, ktoré si môže študent vybrať a problém vyriešiť,“ uviedla koordinátorka centra Mgr. Katarína Markovičová.

Čo rozumieme pod pojmom sociálno-právne poradenstvo?

Ide prevažne o finančné poradenstvo poskytované študentom, ktorí si musia platiť za štúdium, pretože už študovali na inej vysokej škole alebo prekročili štandardnú dĺžku štúdia a štát im už štúdium neplatí. Niekedy sa stáva, že možnosti na to nemajú a práve toto poradenstvo im dokáže pomôcť. Môže byť pre nich pripravený splátkový kalendár alebo si môžu odložiť platbu či vziať výhodnú študentskú pôžičku cez Študentský pôžičkový fond. K tomuto všetkému podávajú študenti žiadosť na príslušnú fakultu, na ktorej študujú, existuje teda žiadosť o splátkový kalendár, žiadosť o odloženie platby, žiadosť o jej odpustenie. So všetkými týmito možnosťami ich pracovníci centra radi oboznámia.

Komu môže byť pomoc poskytnutá?

O pomoc v oblasti sociálno-právneho poradenstva môžu požiadať aj študenti, ktorí musia sami zabezpečovať domácnosť, a to z rôznych dôvodov. V tom prípade môžu priniesť dokumenty, ktoré potrebujú posúdiť odborníkom (právnikom). Môžu sa na ne spýtať, povedať, čo by potrebovali, čomu nerozumejú. Pracovníci centra sa následne spoja s externým právnikom, ktorý im poradí, ako postupovať.

Úlohou sociálno-právneho poradenstva je tiež pomáhať so žiadosťami o štipendiá, ktoré sa riešia priamo s pracovníčkami zaoberajúcimi sa touto problematikou. Po radu si môžu prísť aj budúce mamičky, ktoré nevedia, na čo majú zo zákona právo a v Poradenskom centre im pomôžu orientovať sa v tejto problematike.

Sociálno-právne poradenstvo je zriadené na to, aby študenti mohli študovať ľahšie, aby nemuseli riešiť problémy, aby čas využili na štúdium namiesto vybavovania formálnych záležitostí v rôznych inštitúciách.

V tomto školskom roku, konkrétne k dnešnému dňu služby sociálno-právneho poradenstva využilo šesť študentov a ďalší traja sa o týchto službách predbežne informovali.Pridaj komentár