Špecialista v oblasti morálky prednášal žurnalistom o bioetike

SPIŠSKÁ KAPITULA, 5. apríla – V rámci sústredenia zo spirituality  študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa žurnalistiky sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka konala prednáška doktora Martina Kolejáka na tému Bioetika.

Doktor teológie a odborník vo veciach morálky sa venoval otázkam eutanázie, interrupcie, homosexuality a ďalším, z teoretického hľadiska, no najmä z pohľadu katolíka. Zdôraznil, že človek, nie len katolík, by mal poznať všetky skutočnosti o danom probléme, aby sa v jeho otázke mohol objektívne rozhodnúť. „Mnoho žien nevie, že antikoncepcia môže spôsobiť neplodnosť, lebo im to zdravotník nepovie. Takisto výsledkom umelého oplodnenia „in vitro“ nie je jeden nový život, ale taktiež množstvo usmrtených embryí. Svet túži po biznise, nie po pravde.“

Súčasťou jeho výkladu bolo porovnanie rôznych filozofických smerov s ideológiou Kresťanstva. Spomenul filozofiu materializmu, idealizmu, determinizmu, či liberalizmu. Znázornil, že kresťanstvo je akýmsi kompromisom, medzi dvojicami filozofických smerov. „Myšlienkou liberalizmu je sloboda, deterministi slobodu popierajú. No teória kresťanstva spočíva v tom, že človek je limitovaný časom, priestorom, ale v rámci svojich limitov je slobodný.“ Taktiež sa vyjadril k myšlienke individualizmu a kolektivizmu. „Individualizmus podporuje silu jedinca, kolektivizmus, ideológia zneužitá komunizmom, vyjadruje, že jedinec nemá hodnotu, sila spočíva v kolektíve, skupine. Teória kresťanstva znie, že každá spoločnosť potrebuje indivíduum, aby sa mohla rozvíjať.“

Doktor Koleják komentoval tiež kultúru tohto sveta. „Človek si môže vybrať pohlavie, homosexualita bola vyškrtnutá zo zoznamu chorôb. Ako bol kedysi boj medzi triedami, dnes pozorujeme boj medzi mužom a ženou.“  Zdôraznil tiež význam našej viery dnes: „Spoločnosť chce umlčať názor katolíkov, lebo podľa zvyšku sveta slepo veríme. Pozor, naša viera je veľmi rozumná.“

V priestore na otázky sa odborník v oblasti morálky venoval téme výhrad vo svedomí, bližšie vysvetlil umelé prerušenie tehotenstva a umelé oplodnenie. Charakterizoval práva nenarodeného dieťaťa a taktiež zodpovedal otázku o skladovaní pupočníkovej krvi. Vyjadril sa, že naše náboženstvo tento proces dovoľuje. Svoj výklad zakončil vetami o tom, že kvôli pomoci človeku nemôžeme usmrtiť iného. „Keď človek začne robiť niečo nemorálne, vždy sa to obráti proti nemu.“

Doktor teológie Martin Koleják pôsobí ako odborný asistent Katedry systematickej teológie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Preložil z Taliančiny a pričinil sa o vydanie Manuálu teologickej bioetiky s názvom Život v našich rukách. Je kňazom Spišskej diecézy.

foto: www.cas.sk



Pridaj komentár