Spomienka na Ladislava Hanusa pretrváva aj po dvadsiatich rokoch

Pamiatka na jedinečného kňaza stále trvá. Aj dnes si na neho spomínajú veriaci nielen v Ružomberku.

Ľudia na celom Slovensku si 7. marca pripomínajú 20. výročie smrti kňaza Ladislava Hanusa. Terézia Rončáková, odborná asistentka na Katedre žurnalistiky, vníma túto osobnosť ako „vytŕčajúceho“ Slováka – jednu z mála intelektuálnych autorít s vodcovským potenciálom, po akých voláme aj dnes. ,,Výročie smrti si pripomeniem súkromne, pri jeho hrobe v Ružomberku,“ reagovala. Rončáková je zároveň členkou spoločenstva Ladislava Hanusa a vďačí mu za jej zásadný životný prerod.

Radislav Kendera, spoluzakladateľ KU v Ružomberku, poznal Ladislava Hanusa osobne. Ako sám tvrdí, sprevádzal ho po rôznych akciách. ,,Bol to filozof európskeho formátu. Jeho diela sú obrovskými klenotmi, o ktorých treba vedieť. V tejto rozmlátenej spoločnosti, ktorá tu je, vás uvedie do hierarchie hodnôt, aké by mali byť v tomto marazme,“ vyjadril sa Kendera a dodal aj to, že organizoval Hanusov pohreb: ,,Boli tam neskutočné osobnosti, nielen literárne.“

Terézia Rončáková nás informovala aj o verejných spomienkach na L. Hanusa, ktoré sa konajú počas roka:,,Sú to najmä Bratislavské Hanusové dni v apríli a Hanusove dni na Spišskej Kapitule. „

Ladislav Hanus sa narodil 26. februára 1907 v Liptovskom Mikuláši a umrel 7.marca v roku 1994. Bol to rímskokatolícky kňaz, historik umenia a slovenský novotomistický filozof. Ako kaplán pôsobil v Spišských Vlachoch, Spišskej Novej Vsi a Ružomberku. Redigoval časopisy Kultúra, Obroda a Verbum. Bol odsúdený na 15 rokov za vlastizradu. V roku 1994 mu bol udelený titul pápežský prelát. Jeho život a dielo odcenila aj Katolícka univerzita v Ružomberku, a to čestným titulom doctor honoris causa in memoriam.Pridaj komentár