Spomienka na Palárika a kysucké dosky ožívajú už štyridsiaty šiesty raz

ČADCA, 23. apríla – Dnešným dňom sa začal 46. ročník Národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková. Ako tradične, predstavenia budú prebiehať v kultúrnych domoch obcí Čadca a Raková do 26. apríla.

Na prehliadke ochotníckych divadiel neparticipujú len slovenské súbory. Palárikovej Rakovej sa už roky zúčastňujú i krajanské divadelné zoskupenia spoza hraníc Slovenska. Minulý rok na dosky Kysúc zavítal Ochotnícky divadelný súbor Janka Čermana zo Srbskej Pivnice, víťaz divadelného festivalu DIDA Pivnica 2011. Tento rok sa na spomínaných doskách predstaví víťaz festivalu DIDA Pivnica 2012 – Divadlo Vladimíra Hurbana Vladimírova z Báčskeho Petrovca.

Okrem prehliadkovej časti, ktorej sa zúčastňuje víťaz festivalu DIDA Pivnica (Srbsko) organizátori každoročne zabezpečujú pohostinné vystúpenia ďalších amatérskych i profesionálnych divadelných kolektívov. I v tomto roku je sprievodným programom prehliadky výstava zasvätená spomienke Jána Palárika s tematikou festivalu a divadla a neoddeliteľnou súčasťou prehliadky sú aj predstavenia pre mládež. V rámci vzdelávacieho programu prehliadky sa budú realizovať tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla. Dôležitou zložkou Palárikovej Rakovej je však súťažná časť. Ako i po minulé roky, i tento rok odborná výberová komisia rozhodla, že z jedenástich prihlásených ochotníckych súborov postúpia do súťažnej časti štyri súbory:

1. Divadlo DOMINUS Močenok Ivan Stodola: KEĎ JUBILANT PLAČE

2. DS Jána Palárika pri KIC Čadca a ZUŠ J. Potočára v Čadci Vlado Mores: LABYRINT

3. DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves F. Urbánek – E. Spišák: BLUDÁR

4. DS pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice Dušan Dušek: ZABÍJAČKA

Národná súťažná prehliadka nesie veľké posolstvo. Ideovým i umeleckým poslaním je motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k vzniku  a tvorivosti. Úmyslom prehliadky je tiež podnecovať divadelníkov, aby pri dramatizácii siahali po pôvodných prozaických textoch, no taktiež aby vznikali i nové, súčasné dramatické diela.

foto: kysuckezaujimavosti.webnode.skPridaj komentár