Správna príprava je základom úspechu

RUŽOMBEROK, 17.apríl 2012 – V utorok 24.4.2012 budú na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU v RK) prebiehať predpokladové skúšky pre uchádzačov o štúdium vo vybraných odboroch, ako je napríklad aj psychológia. Úspešne ich absolvovať majú šancu len dôkladne pripravení.

Záujemcovia o prijatie na Katedru psychológie FF KU v RK mali možnosť absolvovať prípravné kurzy. Zabezpečili ich pre nich vysokoškolskí pedagógovia priamo z katedry. „Absolvovanie prípravného kurzu zvyšuje šancu na úspech v predpokladovej skúške zo psychológie,“ vyjadrila sa Petra Lajčiaková z katedry psychológie. V minulom roku sa na štúdium psychológie hlásilo približne 210 záujemcov a prijatých bolo iba 40. Keďže kapacita v ročníku sa nemení a počet záujemcov sa každým rokom zvyšuje, prípravu netreba podceňovať. Ako však bolo uvedené aj v pozvánke, účasť na kurzoch automaticky nezaručuje úspešné absolvovanie predpokladovej skúšky.

Kurzy prebiehali v troch blokoch, posledný sa uskutočnil uplynulú sobotu. Absolvovalo ich 43 účastníkov. Uchádzač o štúdium na danom odbore musí počítať s otázkami z profilových predmetov, ako sú napríklad psychológia, matematika, biológia a náuka o spoločnosti. Prípravné kurzy absolventov oboznámili so špecifikami predpokladovej skúšky a ich absolventi by na ňu mali byť kvalitne pripravení.

Ivana ŠalgováPridaj komentár