Študenti chodia z cvičení zo spirituality s pozitívnymi i negatívnymi skúsenosťami

Špania dolina, Spišská kapitula, ako aj iné mládežnícke centrá po Slovensku ponúkajú priestory na duchovné vzdelávanie študentov. Sústredenia zo spirituality sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

„Študenti dostávajú priestor na zamyslenie sa nad témami, ktoré sa dotýkajú každého človeka. Je to ponuka, ako rásť po každej stránke,“ povedal vedúci UPaC Róbert Slotka.

Ide o duchovný, ľudský a kultúrny rozvoj, ako aj spestrenie študentského života. Každý rok chodia študenti na povinne voliteľný program a takisto to je aj tento akademický rok. Mnohí študenti sa zo sústredení vracajú s pozitívnymi, ale tiež negatívnymi ohlasmi: ,,Na spirituálkach sa mi nepáči, keď tam chodia ľudia, že ich to otravuje,“ spomína si na svoju negatívnu skúsenosť študentka žurnalistiky. Dopĺňa ju ďalší z účastníkov: „Zdalo sa mi čudné, že sme mali večierku o desiatej. Veď sme dospelí ľudia.“

V rámci predmetu sa študenti duchovne vzdelávajú, majú spoločné prednášky, ako aj aktivity zamerané na budovanie dobrých vzťahov v kolektíve.

Andrea BašistováPridaj komentár