Študenti majú dvere do sveta otvorené

16. októbra predstavila Zuzana Grochalová, regionálna koordinátorka Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), činnosť tejto neziskovej organizácie, ako aj aktuálne ponuky na štipendiá a granty poskytované na štúdium v zahraničí.

SAIA ponúka 7 programov. Záujemcovia o štipendium si môžu zvoliť Akademické mobility i Národný štipendijný program, ktorý je štipendistami najvyhľadávanejší a nemá geografické limity. „Minulý rok sme mali štipendistu v Guatemale. Samozrejme, študenti najčastejšie cestujú do európskych krajín, ktoré susedia so Slovenskom, alebo sú jazykovo atraktívne,“ spomenula Grochalová.

Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o ponuku programu Euraxess, ktorý plní funkciu servisného centra. Program CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá. Bližšie informácie nájdeme na stránke www.ceepus.info. Pre fanúšikov nemčiny je vytvorená akcia Rakúsko – Slovensko, ako aj končiaca ponuka programu Sciex.

Štipendisti majú možnosť študovať aj na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, ktorá je akreditovaná maďarskou vládou aj mestom New York. Vyučujúcim jazykom je tu angličtina.

Každá krajina má iné požiadavky aj dátumy na uzávierku. Tiež ponúka rozdielne možnosti vycestovania i finančnú dotáciu. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o konkrétnych programoch, funguje internetová stránka www.saia.sk.

SAIA n. o, vznikla v roku 1990 a venuje sa internacionalizácii školstva, posilňovaniu občianskej spoločnosti práve cez zahraničné mobility. Ponúka informácie a poradenstvo (semináre, školenia, workshopy). Organizuje výberové konania a taktiež koordinuje prijatie zahraničných štipendistov. Jej služby do dnešného dňa využilo viac ako 9 000 štipendistov.Pridaj komentár