Študenti Pedagogickej fakulty sa tešia z promócií

9.10.2014, Ružomberok. Začiatok októbra bol pre študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity výnimočný, lebo dostali svoje diplomy.

Do auly Jána Pavla II. vstúpili fakultní funkcionári. Nasledovala štátna hymna Slovenskej republiky, po ktorej moderátorka slávnosti Katarína Tišťanová, privítala a predstavila na slávnostnej promócii prítomným celé promočné kolégium. Na čele s dekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Tomášom Jablonským.

Slávnosť ďalej pokračovala sľubom absolventov. V ňom sa zaviazali, že fakultu zachovajú vo vďačnej pamäti, získané vedomosti a schopnosti budú uplatňovať v záujme šírenia a prehlbovania viery v prospech ľudstva a pre dobro Cirkvi.

„Počas slávnosti som sa cítil úžasne, bolo to pre mňa ako zadosťučinenie za všetku moju prácu, skvelé!“, vyjadril sa Milan, 22. ročný študent bakalárskeho štúdia.

 Pridaj komentár