Študenti riešili globálne problémy na modelovej konferencii

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konala v poradí už siedma modelová konferencia s názvom Fórum pre 21. storočie.

BRATISLAVA, 27. marec 2014. Študenti žurnalistiky KU sa zúčastnili modelovej konferencie, ktorá riešila aktuálne ekonomické globálne problémy. Témami konferencie boli problematika sýrskej oblasti a využitie arktických zdrojov energie.

„Nemali by sme sa pozerať len na klimatickú tému, ale na všetky veci súvisiace s Arktídou rovnako,“ odznelo počas prvého panelu, ktorý sa týkal arktickej oblasti a problémov spôsobených topením ľadovcov. Diskusie sa zúčastnili americký veľvyslanec Theodore Sedgwick, nórska veľvyslankyňa Inga Magistad, zamestnanec ruskej ambasády Ilya Barmin a pracovníčka z Centra pre európske a severoatlantické vzťahy Barbora Padrtová. Hostia sa okrem iného vyjadrili k novovzniknutým možnostiam plavby, ale aj k otázke neprebádaných zdrojov nerastných surovín. Na záver veľvyslankyňa Magistad uviedla, že krajiny v arktickej oblasti sa pokúšajú hlavne o zachovanie miestnej flóry a fauny.

Témou druhého panelu bol sýrsky problém. Hlavnou myšlienkou prednášky bolo ukončenie prebiehajúceho konfliktu. „Sýriu považujem za najkomplexnejší a najdôležitejší konflikt tohto storočia, pretože je zložité nájsť spoločnú reč, ak sú ľudia rozdelení politicky, nábožensky a etnicky,“ povedal na začiatku diskusie predseda druhého panelu Marcel Čas. Egyptský veľvyslanec Ihab Ahmed Talaat Nasr uviedol, že je potrebné ponechať sýrske inštitúcie ľuďom, pretože patria im a nie vojenským skupinám. Podľa slov analytika Iva Samsona je sýrsky problém konfliktom medzi Izraelom a moslimským svetom.

„Tento ročník hodnotím veľmi dobre. My, študenti, sme mali možnosť vyskúšať si konferenciu reálne s expertmi a významnými hosťami,“ vyjadrila spokojnosť vedúca organizačného študentského tímu Dagmara Haľamová. „Myslím si, že konferencia dala študentom priestor na rozvoj a zároveň priniesla návrhy konkrétnych riešení medzinárodnej problematiky. Organizátori sprostredkovali verejnosti podujatie na úrovni,“ povedala o konferencii účastníčka Michaela.

Modelovú konferenciu organizovala Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). Pre študentov druhého ročníka magisterského stupňa medzinárodných vzťahov predstavovala konferencia výsledok ich dvojsemestrálnej práce, počas ktorej podpísali memorandá o témach konferencie. Tie boli neskôr predmetom diskusie.

FMV počas modelových konferencií spolupracuje aj so študentmi iných fakúlt. Tento rok to boli študenti FF KU, Fakulty aplikovaných jazykov EUBA, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Foto: facebookova stránka modelovej konferenciePridaj komentár