Študenti s ISIC kartami majú u dopravcov problémy

Poslucháči Katolíckej univerzity v Ružomberku sa sťažujú, že dopravcovia neakceptujú ich ISIC karty. Zástupkyňa ISIC spoločnosti za tým vidí neinformovanosť šoférov.

Martina Púpavová, ktorá študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), si v niektorých autobusoch všimla oznamy, že ak ISIC karty prístroj nenačíta, cestujúci nemá nárok na zľavu.

Znamená to, že všetci študenti KU majú smolu. Ich ISIC karty totiž žiadne čipy neobsahujú. „Na využitie predplatných dopravných lístkov študent potrebuje kartu s aktívnou dopravnou časťou. ISIC preukazy Katolíckej univerzity však nemajú predpripravený čip na dopravnú časť,“ uviedla Martina Urbašek, obchodná riaditeľka spoločnosti CKM SYTS. Ide o združenie, ktoré je držiteľom medzinárodných identifikačných preukazov pre mladých ľudí, študentov a učiteľov, takzvaných ISICov.

Zároveň však dodala, že každý dopravca by mal na základe Metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) akceptovať štatút študenta aj na základe platného vizuálu.

„Ak je na ISIC preukaze prolongačná známka platná pre daný akademický rok, ktorú si študent zakúpil, alebo aj bezplatná červená známka tzv. NO ISIC, má na zľavu právo, ale len v prípade jednorazového lístka s platbou v hotovosti. Je to štátom garantovaná zľava,“ vysvetlila Martina Urbašek.

Na tieto nezrovnalosti už doplatilo niekoľko študentov. „Od Zvolenskej autobusovej spoločnosti som dostala pokutu 60 eur, pretože som mala študentský lístok, ale revízor nálepku neakceptoval,“ uviedla bývalá študentka KU Simona Vozafová.

„Šofér chcel, aby som na čítačku priložil kartu, samozrejme, nič mu nenačítalo. Pozrel na ISIC, na nálepku, a nakoniec mi povedal, že mi predá len celý lístok,“ opísal podobnú skúsenosť študent Dávid Jesenko.

CKM SYTS vidí za týmito problémami nedostatočnú informovanosť jednotlivcov. Ak by aj nejaký dopravca v tarife uvádzal niečo iné, ako je v usmernení MŠ SR, CKM SYTS vie v tejto súvislosti dopravcu osloviť.

„Pokiaľ sa študent ocitne v takejto situácii, je potrebné, aby sa na nás obrátil a informoval nás,“ reagovala Martina Urbašek. Spoločnosť je schopná hneď po oznámení problém riešiť priamo u konkrétneho dopravcu.

CKM SYTS je držiteľom licencií EURO <26, ISIC a ITIC na Slovensku. Tieto skratky sú označeniami medzinárodných identifikačných preukazov pre mladých ľudí, študentov a učiteľov. Karty s prolongačnou známkou ponúkajú okrem výhod v cestovaní aj mnohé iné výhody. Napríklad kupónovú knižku s rôznymi zľavami alebo celoročné zľavy v lyžiarskych strediskách, kníhkupectvách, atď. Dostupné sú na isic.sk alebo aj v zahraničí na isic.org. Študenti s tzv. známkou  NO ISIC nárok na tieto zľavy nemajú.

Martina KolejákováMata_zm-002ZMENSENE2Pridaj komentár