Študenti v úlohe sociálnych pracovníkov

Ružomberok– Prváci bakalárskeho štúdia sociálnej práce na Katolíckej univerzite (KU) navštevujú domovy sociálnych služieb. V Ružomberku sa oboznamujú s prácou v centre Trojlístok a Likava.

Študenti sú rozdelení do skupín, s pedagógmi navštevujú sociálne centrá. Z nich najviac zaujal ružomberský Trojlístok. Ide o centrum pre deti, mládež, starých i postihnutých. Praktikanti majú možnosť nahliadnuť do interiéru a sledovať personál i klientov pod vedením pracovníčky centra. „V Trojlístku nám malé dievčatko ukazovalo, čo všetko majú deti k dispozícii. Pracovníčky sú ústretové a veľa času venujú klientom. Po skončení školy by som sa aj ja chcela venovať práve malým deťom a dospievajúcej mládeži,“ hovorí študentka Daniela Toráčová a dodáva: „Mojim snom je založiť centrum pre deti zo sociálne slabých rodín a skvalitniť im tak život.“ Aby sa človek rozhodol pre štúdium sociálnej práce, musí mať vzťah a vlohy pre starostlivosť o druhých. „Pre štúdium sociálnej práce som sa rozhodla, pretože pomáhať iným považujem za cnosť a snažím sa tak aj konať. Myslím, že pokiaľ človek šíri radosť a je ochotný pomôcť, obohatí to aj jeho život,“ hodnotí študentka Miriam Paľová.

Činnosti sociálneho pracovníka vyžadujú rôzne úrovne vzdelávania. Katedra sociálnej práce preto kladie dôraz na to, aby sa absolvent praxe vyznačoval širokým rozhľadom a hlbokými teoretickými aj praktickými vedomosťami zo sociálnej práce. Zároveň vyžaduje, aby bol rozhľadený aj v etických, filozofických a morálnych otázkach svojej špecializácie.Pridaj komentár