Študenti vystúpili so svojimi prácami na IX. ročníku konferencie Túry do textúry

Uplynulú stredu sa na našej fakulte konala už po deviaty krát študentská konferencia s názvom Túry do textúry.

Súčasťou konferencie bola aj tento rok hosťovská prednáška, ktorá prebehla v dopoludňajších hodinách. Hosťami, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie milovníkov slovenského jazyka a literatúry, boli členovia redakcie časopisu Vertigo.

,,Ak neexistuje časopis, ktorý by ste si chceli prečítať, tak si ho musíte vytvoriť sami,“ objasnil zrod tohto pomerne mladého periodika jeho šéfredaktor Ján Gavura, ktorý je okrem iného i básnikom, univerzitným učiteľom a literárnym kritikom. Spolu s ním pricestovali aj ďalší dvaja členovia redakcie Peter Trizna a Katarína Hrabčáková. Redaktori Vertigo predstavili a bližšie oboznámili publikum s jednotlivými rubrikami, ktoré vytvárajú samotnú kostru časopisu. Študenti si mali možnosť spomínané periodikum prelistovať priamo na prednáške. Vo Vertigu, ktorý je  časopisom o poézii a básnikoch, nenašli študenti len samotnú poéziu, ale aj reflexiu v podobe štúdií, recenzií či historického, archívneho materiálu. Pre šéfredaktora Jána Gavuru nie je dôležitá len textová stránka, ale aj celkový dizajn periodika. Časopis Vertigo vychádza od roku 2013 a zameriava sa na slovenskú i svetovú poéziu.

Študentky pedagogickej fakulty otvorili hudobným vystúpením popoludňajšiu časť konferencie. Tú organizátorky venovali samotným študentským prácam a reflexiám. Konferencie sa zúčastnili prihlásení študenti a absolventi našej univerzity, ako aj študenti z Prešovskej univerzity. V rovnakom čase v jednotlivých miestnostiach prebiehali jazyková i literárna sekcia. V rámci nich jednotliví študenti i absolventi prezentovali svoje práce. Organizátorky výber jazykovej ani literárnej témy neohraničili. ,,Na konferencii som sa zúčastnila prvýkrát ako vystupujúca. Predstavila som časť mojej bakalárky a som rada, že som získala takúto skúsenosť. Veľkým negatívom konferencie bolo výrazné nedodržanie časového harmonogramu,“ opísala svoje pocity študentka tretieho ročníka. Vyhrať mohli zúčastnení v troch kategóriách. Okrem samotných organizátoriek, oceňovali i študenti v publiku, ale aj redakcia Vertiga ako hlavná porota.

Deviaty ročník študentskej konferencie Túry do textúry organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku.

autor: Michaela Šušová

foto: T2.sk/Anton Kulan



Pridaj komentár