Študentov KU láka zahraničie

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility zorganizovalo 20. novembra informačný seminár Erasmus + pre študentov Katolíckej univerzity. Michaela Moldová Chovancová s kolegyňou Luciou Kravčákovou predstavili ponuku programu.

Seminár bol rozdelený na dve časti. Poobede vysvetlila univerzitná Erasmus koordinátorka Moldová Chovancová postup a podmienky uchádzania sa o program Erasmus +. Slovo dostali aj študenti KU, ktorí už v minulosti absolvovali štúdium alebo stáž v zahraničí vďaka programu Erasmus.

Študent Michal Čantoš prezradil, ako sa mu študovalo na Akadémii Jána Dlugoša v Czestochowej v Poľsku: „Študoval som v poľskom jazyku. Bol som vhodený do nového prostredia, ale adaptácia prebehla naozaj veľmi rýchlo.“ Mária Hýllová využila ponuku Erasmu 2-krát. Absolvovala študijný pobyt v nemeckom Passau a pracovnú stáž na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. „Je to skvelá skúsenosť. Erasmus všetkým vrelo odporúčam. Netreba sa báť!“ vyslovila Hýllová.

Vo večerných hodinách pokračoval seminár v priestoroch UPaC, kde zahraniční študenti prezentovali svoje školy.

Erasmus + je nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Program je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní. V EÚ funguje od roku 1987, na Slovensku od roku 1997. Je súčasťou celoživotného vzdelávania. Každoročne ponuku Erasmu využije približne 120 študentov.Pridaj komentár