Študentská televízia na našej univerzite dostala názov UNICA

prevziať

            Tento názov vymysleli študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pomocou internetového hlasovania na sociálnej sieti. V pondelok 18. novembra zasadla redakčná rada televízie.

Redakčná rada bude zasadať každý pondelok, v mediálnom centre Univerzitnej knižnice KU. „Nechcem, Unicu riadiť len ja, ale chcem, aby si to riadili hlavne študenti,“ povedal Peter Kravčák, odborný asistent na katedre žurnalistiky.

Na zasadnutí riešili rozšírenie toho, čo členovia televízie budú robiť. Kravčák nechce len aby študenti pracovali na spravodajských príspevkoch, ale privítal by aj publicistickú reláciu či reláciu s určitou tematikou. Chce, aby si to študenti v rámci ročníkovej práce skúsili. Preto sa snaží pomaly rozbehnúť a zaviesť do pravidelnosti aj iné relácie.

Na otázku, či to bol jeho nápad, odpovedal Kravčák takto: „Nie môj. Aj študenti chcú vyrábať niečo nové. A taktiež to bol  aj podnet z katedry žurnalistiky, aby sa rozširovala taká tvorba.“

Ďalej prezradil, že už majú nejaké predstavy o tom, čo by chceli vysielať:„Diskusná relácia a filmshot budú také občasníky. Nebudú vychádzať pravidelne a či im dáme nejaký pravidelný ráz, to závisí aj od študentov.“

Katedra žurnalistiky KU plánuje, aby boli internetové stránky Televízie Unica, Pulz rádia a Časopisu Zumag jednotné. Prerábajú sa weby, aby boli nové. „Je ešte v štádiu riešenia, či zachováme stránku media.ku, cez ktorú sa dostanete na tieto stránky, alebo budú osobitne. Určite však vzniknú tri nové stránky,“ dodal Kravčák.

foto: media.ku.sk

 Pridaj komentár