Súčasný rektor ostáva vo funkcii

 RUŽOMBEROK, 26. septembra – V univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Rybárpole sa konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 . Svätú omšu celebroval  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý prítomnej akademickej obci, študentom, i širšej verejnosti v homílii načrtol potrebu zdravého kresťanského sebavedomia a odvahu vyznávať svoju vieru aj na verejnosti.

Slávnosť  bola spojená v poradí už s druhou inauguráciou rektora Katolíckej univerzity, profesora Zasepu. Ten vo svojom príhovore na zasadnutí akademickej obce v Aule Jána Pavla II. zdôraznil otázku etických princípov súčasnosti. „Iba kresťanská etika ponúka najvýznamnejšie argumenty, ktoré vystupujú proti smerovaniu morálnej necitlivosti spoločnosti. Nič, čo je dobrom, pravdou, sa nenachádza mimo katolíckeho náboženstva,“ podotkol.

Zasepa sa vo funkcii rektora bude na plynulom chode Univerzity podieľať už piaty rok. Myslí si, že okrem toho, že má Katolícka univerzita potenciál formovať mladých ľudí v duchovnej sfére, je schopná konkurovať počas svojej krátkej dvanásťročnej existencie kvalitou aj ostatným prosperujúcim univerzitám. Tento akademický rok ju plánuje navštevovať 7037 poslucháčov z celého Slovenska a taktiež viacerí študenti zo zahraničia.

 Foto: Branislav Račko

 Pridaj komentár