Sústredenia zo spirituality prebiehajú po novom

Duchovné stretnutia prváci bakalárskeho štúdia absolvujú priamo v Ružomberku pod vedením animátorského tímu.

Sústredenia zo spirituality, ktoré sú povinnou súčasťou štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa študentom spájajú s miestami ako sú Spišská Kapitula či Važec. Poslucháči každého študijného odboru tu vycestovali na pár dní a s kaplánom Univerzitného pastoračného centra (UPaC) spoznávali duchovný rozmer života.„Boh nie určený len pre starých alebo zasvätených ľudí, ale rovnako existuje pre mladých ľudí a všetkých ostatných,“ vysvetlil zmysel sústredení zo spirituality kaplán UPaC Dušan Galica.

Od nového akademického roka sa však systém sústredení zo spirituality zmenil. Aj keď len pre prvákov, ktorí nastúpili na bakalárske štúdium. Duchovné stretnutia už neabsolvujú mimo univerzity, ale priamo v ružomberskom UPaC počas trojdňových turnusov v podvečernom čase.

Ďalšou zmenou je, že pri príprave stretnutí kaplánom pomáha 10-členný animátorský tím. „Uvidíme, akú odozvu dosiahneme v mysliach a v srdciach študentov. Až potom budeme schopní povedať, či sme sa vybrali dobrým smerom a tento projekt rozvinieme ďalej, alebo sa vrátime k pôvodnému systému,“ vysvetlil kaplán Galica.

Starý systém sústredení zo spirituality s čiastočnými zmenami fungoval takmer 15 rokov. Pôvodne študenti absolvovali päťdňové pobyty, ktoré boli skutočnými duchovnými cvičeniami. Keďže Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola, na ktorej študujú aj nekatolíci či neveriaci, časom sa charakter sústredení upravil tak, aby ich obsah bol prijateľný pre všetky skupiny študentov. Zároveň sa dĺžka trvania skrátila na tri dni.

Martina PúpavováPridaj komentár