Sympózium Laudato si´: Ak sa nič nezmení, do roku 2030 bude v Tatrách rovnaká vegetácia, aká je dnes v Dunajskej Strede

Na Katolíckej univerzite sa diskutovalo o novej encyklike Laudato si´. Najväčšou prekážkou pri ochrane životného prostredia je ľahostajnosť ľudí, myslí si vedec Ján Machava.

Členovia Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí a Katedry sociálnej práce PF KU pripravili vedecké sympózium o pápežových výzvach v ekologickej encyklike Laudato si´. „Pápež hovorí, že ešte môžeme niečo zachrániť. Ak však zostane rovnaký trend, do roku 2030 sa vegetácia posunie o 200 až 300 vegetačných stupňov. Čo majú dnes v Dunajskej Strede, budeme mať v Tatrách,“ povedal člen Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí Ján Machava.

Štvorhodinové podujatie otvoril rektor Jozef Jarab. Do vedeckej diskusie prispelo osem prednášajúcich, ktorí reagovali na pápežove výzvy. „Laudato si´ je obdivuhodné dielo v tom, že chápe všetky otázky životného prostredia v súvislostiach, vo vzájomnej prepojenosti, kde v centre celého chápania stojí človek, obeť svojej vlastnej činnosti,“ poznamenal vo svojej reflexii Jaroslav Demko.

Podľa Machavu sú najväčšími ekologickými problémami vyčerpateľnosť nenahraditeľných prírodných zdrojov, znečisťovanie prostredia a najzásadnejšou prekážkou pri riešení týchto problémov je ľahostajnosť ľudí voči životnému prostrediu. Machava upozornil, že aj tieto  skutočnosti majú na svedomí stúpnutie hladiny mora za posledných 160 rokov o 10 až 25 cm a stúpnutie teploty vzduchu v prízemnej vrstve o 33 °C.

„Jediným spôsobom na zlepšenie súčasného stavu je uvedomenie si vlastnej zodpovednosti za tento stav. Pápežove odporúčania, či priam prosby, sú vo svojej podstate jednoduché, ale zároveň náročné, lebo nás nabádajú na vlastnú zmenu myslenia, na zmenu našej životnej paradigmy smerujúcu od egoizmu k spoločnému dobru,“ vysvetlil Demko.

V závere programu prítomní zasadili pred univerzitou lipu, ako konkrétny prejav vôle pokračovať v dialógu a spolupráci v prospech rozvoja regiónu.

Sympózium sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý skončil 15. novembra. Pedagogická fakulta v tomto týždni pripravila aj prednášku Trajektórie profesijného rozvoja v oblasti sociálnej práce, Deň otvorených dverí na Katedre informatiky a v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa uskutočnila prednáška To bolo pre teba.

Monika Ostrovská

Foto: ku.skPridaj komentár