Tadeusz Zasepa: Treba poznať obsah verejnej mienky


O tom ako verejná mienka vplýva na ľudí a tiež o manipulácií médiami  hovoril  odborník v oblasti žurnalistiky a komunikácie, rektor KU Tadeusz Zasepa.

Kolégium KU zorganizovalo v utorok 25.februára dalšiu zo série prednášok. Tentoraz na tému: Špecifickosť verejnej mienky.  Médiá majú  možnosť vo veľkej miere ovplyvňovať. „Dôležité je to, kto je ich majiteľom. Či sú to tí, ktorým ide len o zárobok alebo tí, čo chcú urobiť niečo pre spoločnosť,“ poznamenal rektor univerzity. Hovoril tiež o tom, že verejná mienka by mala byť príjmaná a šírená zodpovedne.

 

Na prednáškach Kolégia sa pravidelne zúčastňuje aj verejnosť.„Prednáška ma zaujala tým, že pán rektor vysvetlil akým spôsobom je možné verejnú mienku chápať, teda že verejná mienka nie je suma mienok jednotlivcov, ale rovnaký názor väčšej časti spoločnosti,“ vyjadrila sa rehoľná sestra Božena Balážov, vyučujúca na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku.

 Verejná mienka o politike sa pravidelne zisťuje hlavne pre voľbami a to prostredníctvom výskumov.  „Táto prednáška mala napomôcť zorientovať sa v aktuálnom predvolebnom boji jednotlivých kandidátov za prezidenta. Všade sa stretávame s reklamou a názormi a myslím, že treba vedieť o tom premýšľať,“ vyjadril sa jeden z organizátorov prednášky František Kovaľ.

Tadeusz Zasepa je vysokoškolský pedagóg, katolícky kňaz a odborník v teórii masmediálnej komunikácie. Je členom medzinárodných vedeckých rád a združení. The United Cultural Convention of the United States of America ho v roku nominovali na Nobelovu cenu. Je autorom kníh ako Médiá v čase globalizácie či Moc a nemoc médií. Od roku 2008 je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Alžbeta Filická

 

 

 Pridaj komentár