Teológ Miloš Lichner prednášal o zlých kresťanoch

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) privítala 18.3.2014 dekana Trnavskej univerzity (TFTU) Miloša Lichnera.

V Kolégiu sa v utorok uskutočnila prednáška o zlých kresťanoch. Vysvetlenie o tolerovaní, či netolerovaní zlých kresťanov v Cirkvi sprevádzala hudobná vsuvka Michala Kentoša.

„Táto téma sa môže niekomu zdať zastaraná, prípadne nevhodná, pretože si uvedomíme množstvo škandálov, o ktorých nás informujú médiá vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Viaceré násilné udalosti, ktoré boli spáchané v minulosti v mene náboženstva, sťažujú možnú debatu na túto tému,“ vyjadril sa prednášajúci Miloš Lichner.

Miloš Lichner poslucháčom prednášal najmä o svätom Augustínovi, či cisárovi Konštantínovi Veľkom, ktorý vytvoril v prospech kresťanstva viacero zákonov, ktoré sú viac politického ako kresťanského rázu. Vysvetľoval tiež, ako hriešnici môžu a vplývajú na Cirkev.

„Sväté písmo je veľmi dôležité pre vznik cirkevného chápania tolerancie. Svätý Augustín je autor, ktorý reflektuje pastorálnu skúsenosť a všetko to spája do určitej syntézy. Augustín ako klasický rétor pozná klasické pojmy a využíva bohatú synonymiu,“ poznamenal Lichner.

O prednáške sa nasledovne vyjadrila aj študentka KU: „Prednáška Miloša  Lichnera bola celkom zaujímavá, pretože som sa dozvedela mnoho nových informácií, o ktorých som predtým ani netušila. Zaujal ma hlavne vystupovaním a tým, že v prednáške používal prevažne citácie, ktoré jeho prednášanie oživili.“

Miloš Lichner je dekanom Teologickej fakulty na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2012 získal doktorát z patristickej teológie v Paríži. Taktiež je zakladateľom a aj členom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu.Pridaj komentár