Tvorivosť je výsada každého človeka

 

V rámci programu Kolégia KU sa diskutovalo o potenciáli mladých ľudí tvoriť.

V Univerzitnej knižnici KU si mohli 8. apríla záujemcovia vypočuť slová autora Daniela Heviera, ktorý podľa vlastných slov chcel študentov inšpirovať ku kreativite a rozvíjaniu samých seba.

„Tvorivosť nie je určená pre vyvolených, ale je to súčasť každého z nás. Na tento svet sa rodíme ako bytosti s veľkým potenciálom niečo vytvoriť,“ vysvetľuje Hevier. Tejto téme sa autor venuje teoreticky aj prakticky a podľa jeho slov je kreativita atraktívna hlavne pre mladých ľudí.

„Chceme, aby prednášky Kolégia boli inovačné a zaujímavé. Preto sme sa rozhodli pozvať Daniela Heviera, ktorý tému predniesol správnym spôsobom a upútal pozornosť študentov,“ opísal František Kovaľ riaditeľ Kolégia KU.

Diskusiou sprevádzal moderátor Matúš Demko, ktorý bol podľa jeho tvrdení  pozitívne prekvapený z účasti mladých ľudí na prednáške, a zároveň dúfa v ďalšiu priazeň pre aktivity kolégia.

Daniel Hevier básnicky debutoval v roku 1974 básnickou zbierkou Motýlí kolotoč. Neskôr sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vydavateľstvo Hevi. Jeho najznámejšie diela sú Kam chodia na zimu zmrzlinári, Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno či Psík. Známy je aj vďaka textom piesní ako napr. Severanka, Pieseň pre nesmelých či Držím ti miesto pre skupinu Team.

 

Martina PúpavováPridaj komentár