Týždeň vedy na Katolíckej univerzite

Ružomberok- Vrámci týždňa vedy na Katolíckej univerzite sa od 7.novembr konala hosťovská prednáška z oblasti historickej demografie.

Poľský demograf a profesor Kuklo prišiel odprezentovať túto tému na troch prednáškach. Otvorenie hosťovskej prednášky sa začalo  o šiestej hodine večer. Určená bola študentom prvého ročníka magisterského štúdia  a doktorandom predmetu história demografie. Druhá prednáška pokračovala v utorok dopoludnia, ktorá bola venovaná študentom druhého ročníka bakalárskeho štúdia a tretia, posledná popoludní. Záverečná  prednáška  napokon uzavrela deň a bola určená pre doktorandov Katolíckej univerzity a zároveň aj pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Účel prednášok bol splnený, avšak ten sa ešte časom ozrejmí, keďže toto všetko je ešte v štádiu skúmania, vzhľadom na to, že tejto problematike sa na Slovensku venujú len dvaja ľudia a ešte niekoľko doktorandov,“ konštatoval doktorand Ján Golian, ktorý bol zároveň aj jeden zo spoluorganizátorov prednášok.

Cezary Kuklo je  poľský historik a profesor Univerzity v Białymstoku na katedre histórie a sociológie. Okrem toho je predsedom sekcie Historická demografia. Historická demografia v preklade znamená dejiny populáciePridaj komentár