Umenie je vojna, odkazuje Tets Ohnari

ZLÍN, 27. február 2013 – v budove rektorátu Univerzity Tomáše Bati prednášal japonský sochár Tets Ohnari. „How to start – artist“ prednáška mladým študentom umeleckých odborov mala priblížiť problémy autora v jeho začiatkoch, jeho krízy, či už finančné, alebo umelecké. Ohnari porozprával, aké má mladý človek možnosti, v prípade tvorby „na voľnej nohe“.

„Napriek tomu, že umenie je vznešené, umelec sa musí predať, získavať mecenášov a granty. Umenie je vojna o to, kto bude lepší, než ostatní.“ hovorí Ohnari k existenčným otázkam umelca,

„Klasickým a zastaraným spôsobom je predať dielo cez galériu, ale kto kupuje dielo z galérie? Toto nie je cesta.“

V súlade s myšlienkou „Umelec sa musí predať“, sochár predstavil aj svoju vlastnú tvorbu. Jeho cieľom bolo motivovať mladých umelcov k tvorbe, pretože na školách majú zázemie a dostatok prostriedkov robiť „veľké veci“. Avšak jedným z rezonujúcich výrokov k jeho tvorbe bol:

„Na to, aby sa z diela stalo umenie, musí mať pridanú hodnotu. Ja so svojim výsledným produktom predávam príbeh, ktorý stojí za jeho vznikom. Ale nemyslím si, že som umelec.“

Zaujímavosťou prednášky bol pohľad človeka z inej kultúry, možnože s nevšedným prístupom nahliadania na umenie celkovo, ale myslíme, že z jeho rozprávania si dokážu zobrať odkaz aj „neumelci“.

Foto: http://tetsohnari.com/Pridaj komentár