Univerzita opäť otvorila svoje dvere pre záujemcov

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole si mohli rozšíriť svoje vedomosti aj o Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku, ktorá si pre nich pripravila Deň otvorených dverí (DOD).

RUŽOMBEROK, 12. februára – Potencionálni študenti mali možnosť navštíviť fakulty univerzity, kde si pre nich vyučujúci s pomocou študentov pripravili program. „DOD sa snaží osloviť študentov predovšetkým možnosťou priameho kontaktu. Uchádzač môže osobne vidieť priestory univerzity, ale ešte dôležitejšia je možnosť stretnúť osobne ľudí, s ktorými sa budú stretávať, ak by sa sem prihlásili, aby získali reálnejšie informácie o štúdiu,“ vyjadril sa Ján Baňas, prodekan pre vzdelávanie a výchovu na Filozofickej fakulte (FF) KU, ktorý bol organizátorom na FF KU.

Každá zo štyroch fakúlt – filozofická, pedagogická, teologická a fakulta zdravotníctva – otvorila podujatie, ktoré neskôr sprevádzali sprievodné aktivity a zavŕšilo sa to záverečným losovaním o ceny ako napríklad tablet či telefón. Každý študent obdŕžal propagačný materiál. Záujemcovia si mohli vyskúšať moderovanie v univerzitnom rádiu či televízii, slovenský trenažér a ďalšie akcie.

Svoj názor na DOD nám poskytla jedna zo zúčastnených Bernadeta z Bardejova: „Veľmi sa mi tu páči. Prišli sme sem aj s kamarátkami. Každá chceme ísť na inú fakultu a keď sme sa medzi sebou rozprávali, ako kde bolo, zistili sme, že všade bolo dobre. Tak sa tu snáď o rok všetky stretneme ako študentky.“ 

Mária z Košíc povedala: „Vyskúšala som rozhlasové štúdio. Je to perfektné, super skúsenosť. Na univerzite sa mi páčil ľudský prístup. Ku každému sa správajú, ako keby sme všetci boli veľká rodina.“

KU v Ružomberku patrí k verejným školám v Slovenskej republike (SR), ktorá vznikla vďaka Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Za akademický rok 2012/2013 na univerzite študovalo 7037 študentov vrátane externých študentov či doktorandovPridaj komentár