Univerzitná knižnica hostila ďalšiu mladú spisovateľku

Univerzitná knižnica (UK) Katolíckej univerzity (KU) ponúkla svojim  čitateľom ďalšiu besedu. Hosťkou bola Katarína Džunková, ktorá poslucháčom porozprávala skúsenosti zo svojho života i tvorby.

Čitateľom prečítala zo svojej knihy 3 ukážky. Pri čítaní prvej poviedky s názvom Kainovo srdce sa vyjadrila, že ona je Kainom. Svoje motívy však najčastejšie čerpá v prírode a Bohu. „Nie každá literatúra, ktorá sa dotýka Boha,  je veľká,“ povedala Džunková.

Priznala, že mnohé  básne či poviedky vznikali aj v ťažších obdobiach. Niektoré ostali nedokončené a vrátila sa k nim až dnes. „Prešla som si veľa úzkostných stavov a tá poézia mi pomáhala ísť ďalej,“ tvrdí Džunková.

Sama seba však za básnika nepokladá. Podľa nej je básnictvo vopred predané a každý z nás z neho  niečo má. „Je to ako s rukopisom. Každý ho máme iný, a tak aj každý autor má inú dikciu,“ dokončila Džunková.

„Beseda sa mi veľmi páčila. Autorka bola milá a trošku hanblivá. Aj ja som si dala podobný záväzok ako ona, že precestujem celú Európu. S tým rozdielom, že jej chýba ešte päť krajín a ja som prešla zatiaľ len 7 ,“ zakončila poslucháčka Mária.

Katarína Džunková sa narodila v roku 1987. Je slovenská poetka, spisovateľka, prekladateľka a bloggerka. Absolvovala medzinárodné teritoriálne štúdiá, porovnávaciu jazykovedu a momentálne je študentkou sanskrtu (staroveký jazyk s rozvinutým skloňovaním a časovaním). V roku 2010 vydala básnickú zbierku Palica brata a palica slnka a v roku 2014 jej vyjde novela s názvom Eupalinova láska.Pridaj komentár