Univerzitná knižnica sa stala mestom v meste

Napriek tomu, že výučba na Katolíckej univerzite v Ružomberku je už v plnom prúde, Univerzitná knižnica je ešte stále zatvorená. Dôvodom je jej sťahovanie do novej budovy.

Obdobie od 16. do 25.9.2013 je pre Univerzitnú knižnicu výnimočné. Súčasne s poslednými prácami na budove a sťahovaním, poskytuje služby tradičné pre obdobie prázdnin. Študenti môžu vracať knihy do biblioboxov a využívať všetky online služby. Vypožičiavanie kníh, ako aj všetky novinky budú dostupné po slávnostnom otvorení.

Nová budova nie je jedinečná iba svojím moderným architektonickým riešením, je v nej ukrytý celý systém značenia pomocou ulíc a námestí. S každou časťou môžu návštevníci objavovať iné myšlienky a význam jednotlivých poschodí. Nachádzajú sa tu študovne a počítačové miestnosti, kde sa môžu študenti v tichosti učiť. Kaviareň, ktorá je na prízemí,  má byť naopak miestom stretávania a vzájomných rozhovorov. Návštevníci tu môžu nájsť nové zbierky kníh a využívať systém self-checkov.

Súčasne tu rozbieha svoju činnosť vydavateľstvo Don Bosco prostredníctvom najväčšieho kresťanského kníhkupectva na Slovensku. Plánuje pomôcť aj pri formácii študentov v duchu hodnôt Katolíckej univerzity, organizovať rôzne aktivity a čítania so spisovateľmi. Ako naznačila riaditeľka knižnice Soňa Hlinková, knižnica má stále nové plány pre rozvoj do budúcna, v rámci ktorých chcú vybudovať digitálnu knižnicu. „Mojím prianím je, aby sa tu v knižnici dobre cítili, aby našli všetko, čo hľadajú a aby sme sa dennodenne spolu stretávali,” srdečne želá všetkým návštevníkom knižnice.

Knižnica sa začala stavať 11. mája 2011 a podarilo sa ju dokončiť za 869 dní. Architektonický návrh vypracovali Ing. Ján Potoma,  Mgr. Art. Matúš Bišťan a Ing. arch. Stanislav Šutvaj. Výstavba bola financovaná zo zdrojov Európskej únie a z prostriedkov, ktoré poskytli darcovia.Pridaj komentár