Univerzitou sa niesol spev : Duchu Svätý, príď!

RUŽOMBEROK – V štvrtý misijný deň na Katolíckej univerzite mali študenti Filozofickej fakulty opäť možnosť sa stretnúť s misionármi.

Študenti sa mohli duchovne obohatiť už od pondelka. Program bol pripravený naozaj pre každého, od omší a sviatostí zmierenia po diskusie. Stretnutie sa konalo v aule Jána Pavla II. pod vedením pátra Rastislava Dluhého a jeho tímu. Po krátkom zoznámení sa nasledoval program pozostávajúci z viacerých svedectiev pre mladých,  spievania piesní a scénky. Príjemná atmosféra vládla aj vďaka otvorenosti a srdečnému prístupu tímu a hostí zo Srbska, ktorí prišli podporiť misie.

„Vyrastal som v ateistickej rodine. Keď som začal dospievať zistil som, že neviem kam smeruje život. Jedného dňa som z popudu zavítal do kostola, a dozvedel sa o Alfa kurze pre mladých, ktorí sú na ceste za vierou. Zašiel som tam, a od tej doby sa môj život rapídne zmenil. Teraz študujem teológiu a môj  život dostal nový zmysel,“ uviedol jeden z hostí.

Na záver stretnutia si študenti zaspievali a všetci spoločne modlitbou poprosili Ducha Svätého o silu stať sa lepšími ľuďmi a pomoc pri štúdiu.Pridaj komentár