UPaC pieklo a predávalo medovníky

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) si študenti 11. 12. 2013 mohli zakúpiť perníky a prispieť tak sociálne slabším študentom.

 Perníky sa piekli v UPaC a predávali sa za dobrovoľný príspevok. ,,Študenti si perníky kupujú. Sme vďační za každú poskytnutú sumu. UPaC takúto akciu zorganizovalo po prvýkrát,“ vyjadrila sa študentka 4. ročníka sociálnej práce, ktorá spolupracuje s UPaC, kde má na starosti sociálne asociácie.

 Posledný týždeň pred skúškovým obdobím sa konalo viac vianočných akcií. Na Filozofickej fakulte KU to boli vianočné trhy, ktoré organizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). Výťažok z tejto akcie dostane detské centrum v Ružomberku.

 UPaC, tiež známe ako ,,srdce“ Katolíckej univerzity, organizuje pre študentov rôzne aktivity duchovného, spoločenského, kultúrneho aj športového charakteru. Jeho jediným cieľom je ponúkať osobné stretnutie s jeho členmi, s novými ľuďmi, so sebou samým a so živým a láskavým Bohom.Pridaj komentár