V diskusnom fóre hľadajúcich sa hľadala pravda

Ružomberok 1. októbra – V pondelok popoludní sa na Katolíckej univerzite pri príležitosti Akademických misií na Katolíckej univerzite uskutočnilo diskusné fórum hľadajúcich s podtitulom Nádvorie pohanov na tému „Čo je pravda?“. Zúčastnili sa aj vzácni hostia vedúci spoločenstva Rieka Života – Bohuš Živčák, PhD., páter Václav Hypius, CssR,  Vedúci misijného tímu, redemptorista, páter Michal Zamkovský a doktorand žurnalistiky Rastislav Dluhý, CssR.

Po krátkom úvodnom priblížení témy popoludnia od moderátora diskusného fóra, Imricha Gazdu, nasledovalo hlbšie zamyslenie hostí nad pojmami pravda a láska. Bohuš Živčák poznamenal, že v dnešnom svete je veľmi dôležité zvádzať čestný boj v pravde, v dôsledku ktorého postupne pravda v Kristovi určite zvíťazí. Hostia následne pripomenuli prítomným, že každý má svoje slobodné rozhodnutie, či sa rozhodne pre čestný boj, alebo klamstvu a nenávisti s odstupom času sám podľahne. „Potrebujeme si pravdu dosť do krvi, pretože pravda nikdy neprehrá,“ citoval Jána Pavla II. páter Michal Zamkovský. Zdôraznil tak dôležitosť pravdy v dnešnom svete, v ktorom sa už postupne vytráca.

Ako povzbudenie prítomných pred voľnou diskusiou podotkol páter Václav Hypius, že takzvané doznievanie v pravde je celoživotná cesta a dielo našej trpezlivosti. Pozitívnym očakávaním od budúcnosti tak ukončil diskusné fórum hľadajúcich, no zďaleka neukončil duchovný rast všetkých prítomných.Pridaj komentár