V kolégiu prednášala akademická maliarka Mária Spoločníková na tému Corpus Christi

RUŽOMBEROK, 26. februára – V rámci Programu intelektuálnej formácie Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), sa v utorok konala prednáška s reštaurátorkou a akademickou maliarkou Máriou Spoločníkovou, ktorá sa zamerala najmä na jej publikáciu Corpus Christi a proces reštaurovania drevených plastík na Slovensku.

Vyzdvihuje významné diela a kvalitné drevené plastiky, ktorých hodnota v našom fonde umelecko-historických pamiatok prevyšuje bežný priemer a radí sa k vrcholným prejavom sochárskeho umenia v Európe. Priblížila nám vývoj chápania umeleckých diel, ako napríklad korpus Krista z 13. storočia, ktorý spočiatku nemal tŕňovú, ale kráľovskú korunu, ktorá predstavovala víťazstvo nad hriechom a smrťou. Za veľmi dôležité pri práci s drevenými plastikami Ježiša Krista na kríži, považuje túžbu vyznať vieru človeka v Ukrižovaného. ,,Vieme však, že dnes väčšina krížov s korpusom v inventári našich kostolov a príbytkov, nemá vlastnosti umeleckých diel prvej kategórie,“ dodala.

Uvádza pár fotografií svojich reštaurovaných plastík z rôznych miest Slovenska, ako napríklad Košice, Prešov, Bardejov, Lipany či Levoča. Zároveň poukazuje na nešetrné a neodborné zaobchádzanie so vzácnymi exponátmi. Prejavila svoju túžbu vrátiť pôvodnú  myšlienku umelca, ktorú prechovávala počas každého reštaurovania. ,,Najťažšie reštaurovanie aké som kedy robila, bolo dielo Majstra Pavla z Levoče,“ priznala. Vďaka tichu, rozjímaniu a rozhovorom s Ukrižovaným, vzniklo dielo Corpus Christi, ktoré obsahuje poznatky, úvahy a rozpravy o zobrazeniach korpusov vo fonde pamiatok na našom území. ,,Nezabúdajte, že Ježiš Kristus je najvyššou normou na tomto svete,“ odkázala na záver prednášky.

Program intelektuálnej formácie Kolégia KU bude na rektoráte pokračovať opäť v utorok o 16.00. Prednáške na tému Výber životného partnera a modality spolužitia v pohľade antropologických vied sa bude venovať Marián Mráz.

 

Anna Ragančíková

 Pridaj komentár