V Kolégiu sa diskutovalo na tému Antropologická otázka v diele Vyznania od svätého Augustína

RUŽOMBEROK, 19. marca – V rámci programu intelektuálnej formácie Kolégia Katolíckej univerzity (KU) v utorok odznela prednáška na tému Antropologická otázka v Confessiones sv. Augustína, ktorú viedol teológ a augustinián Juraj Pigula.

Prednášku začal priblížením okolností začiatkov tvorby sv. Augustína a jeho života. Augustín bol jedným z mála autorov, ktorý prečítal všetky svoje diela a spracoval na ne recenzie. Pigula špeciálne priblížil recenziu na dielo Vyznania, v ktorej Augustín v trinástich knihách chváli spravodlivého a milosrdného Boha. Chváli ho zobrazením svojho života pred obrátením a po ňom a v ďalšej časti diela sa venuje priblíženiu knihy Genezis. V druhej časti prednášky vysvetlil dôvody a okolnosti napísania spisu, medzi ktoré patril osobný a duchovný zámer Augustína, jeho reakcia na „bulvár“ a nový kultúrny návrh týkajúci sa ženy v 4. storočí.

V poslednej časti prednášky sa Pigula venoval významu názvu diela Vyznania. Augustín bol prevedčený, že kresťanstvo dáva odpovede na otázky zmyslu existencie človeka. „Aby som pochopil seba, aby som pochopil teba,“ vysvetľuje Pigula myšlienku sv. Augustína. Antropologická otázka sa stala zjednocujúcim prvkom celého diela. Augustín si uvedomuje, že človek je len čiastočkou celého stvorenstva. „Nesiem so sebou svoju smrteľnosť,“ dodal Pigula a poukázal na to, že človek by sa mal stať pokorným. Pre Augustína je veľmi dôležitý dialóg, ktorý sa snaží nadviazať aj s tými, ktorí majú opačný názor, ako napríklad židia či donatisti. ,,Augustínovi išlo o pravdu,“ dodal na záver prednášky teológ a augustinián Pigula.

Program intelektuálnej formácie Kolégia KU bude pokračovať najbližší utorok o 16.00. Prednáške na tému Spravodlivosť a právo sa bude venovať Juraj Jurica.

 

Anna RagančíkováPridaj komentár