V Liptovskom regióne vyberali súťažiacich Sárovej Bystrice

Už piaty rok sa uskutočnilo liptovské regionálne kolo súťaže Sárova Bystrica, ktorá na celoslovenskej úrovni pôsobí 35 rokov ako súťaž amatérskych moderátorov. V Ružomberku ho organizovalo Liptovské kultúrne stredisko (LKS).

Súťažiacich privítalo 17. októbra rozhlasové štúdio Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Minulý ročník sme uskutočnili práve v našich priestoroch – v klubovni LKS. Teraz sme radi, že nás prichýlila katolícka univerzita, pretože sú tu naozaj profesionálne exkluzívne podmienky, z čoho sme sami veľmi prekvapení,“ povedala riaditeľka LKS, Miroslava Palanová.

Prihlásilo sa 15 potenciálnych mladých moderátorov, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách a vopred sa pripravili na štyri súťažné disciplíny: spravodajstvo, reklamný šot, rozhovor s hosťom a napokon predviedli vlastnú reláciu. Podmienkou súťaže bolo, aby súťažiaci nemali profesionálnu mediálnu skúsenosť; teda išlo o amatérsky prejav študentov, začínajúcich s moderovaním. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota, ktorá podľa slov jej predsedníčky, Alidy Hižnayovej, mala z čoho vyberať. Ohľad brala hlavne na výslovnosť a dodržiavanie slovenského jazyka, oceňovala tiež schopnosť zaujať poslucháča, presvedčivosť prejavu, či schopnosť reagovať na situáciu; takisto bol hodnotený aj celkový dojem.

„Cieľom tejto súťaže je predovšetkým rozvíjať potenciál takých študentov, ktorí majú dispozície v prednese, ale aj v hovorenom slove,“ priblížila Eva Štofčíková, organizátorka.

Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať 28.októbra 2013 v Žiline.

Foto: internetPridaj komentár