V minulosti: byť či nebyť, dnes voliť, či nevoliť

Za posledné dve desaťročia existencie Slovenska sa stal spis Gorila najväčším korupčným škandálom, ktorý by nemal nechať žiadneho občana nášho štátu chladným. Však aj práve vďaka nemu vychádzali ľudia  do ulíc na protest, aby sa mohli pridať na stranu zákona a spravodlivosti. Verejné vystúpenia organizátorov a medializácia problému si dávajú za cieľ odstúpenie politikov podozrivých z korupcie v uplynulých rokoch  vlády. ,, Čierna listina“ nazvaná Gorila odhaľuje osoby, ktoré by  mali byť  považované za nezdiskreditované. Bohužiaľ, sa však ukazuje Slovensku pravá tvár našich štátnických zriadencov, ktorá nie je práve najlichotivejšia.  Takúto tvár slovenskej politiky je možné nazvať aj synonymne ako korupcia, uplácanie či podvod.  Otázka dôvery občanov je značne narušená, čo sa viditeľne prejavuje aj stále nižšou účasťou na protestoch proti Gorile. Stále viac a častejšie sa vraví, aby iniciatívu do rúk prevzali nové politické strany. To však ale nie je zárukou, že terajšia situácia sa v budúcnosti nebude opakovať. Zo strany občanov tak vzniká oprávnená nedôvera. Naopak, protesty majú vyvolať u občanov túžbu zaujímať sa o veci občianske a aby politickú situáciu neprijímali iba pasívne, sediac so založenými rukami, ale aby sa aktívne zúčastňovali verejného života s tým. Nastáva u občana dilema či má isť voliť, a koho vôbec? Komu možno dôverovať a komu nie? Na akú stranu sa pridať? Či napokon stratiť záujem o dianie z politickom živote.Pridaj komentár