V Poradenskom centre KU radili ´ako na pohovory´

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa konal seminár týkajúci sa správneho vystupovania na pracovnom pohovore. V priestoroch PoradenskéhocentraKU so študentmi diskutovala Katarína Markovičová.

 

Ako sa vhodne obliecť na pracovný pohovor? Čo najčastejšie zaujíma personálne oddelenia o uchádzačoch? Aj na tieto otázky dostali študenti odpovede. V prezentácii, ktorú predstavila Markovičová, boli postupne predkladané informácie o tom, ako pohovory prebiehajú, čo by mal uchádzač vedieť pred tým, než sa na pohovor vyberie a ako postupovať priamo pri rozhovore s personalistom. Pozornosť zúčastnených sa upriamila hlavne na opis priebehu samotného pohovoru. Markovičová krok po kroku vysvetlila, ako by sme mali pri pohovore vystupovať, aké informácie sú pre spoločnosti najdôležitejšie a ktoré nie sú do veľkej miery podstatné, a aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pracovných pohovoroch. „Najdôležitejšia je psychická pohoda, uchádzač musí ukázať to najlepšie, čo v ňom je, nesmie byť ostýchavý a nervózny,“ poradila Markovičová. Študentov zaujímalo hlavne to, ako sa dá na takýto pohovor vopred pripraviť. „Najhlavnejšie je nezabudnúť na to, čo chcem z môjho života vyzdvihnúť, a ako sa chcem odprezentovať. V neposlednom rade si netreba zabudnúť preukaz totožnosti,“ dodala s úsmevom Katarína Markovičová.

 

Poradenské centrum KU v Ružomberku vzniklo v akademickom roku 2011/2012. Odborný tím, pracujúci v centre, ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Zároveň je centrum podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi.

 

Nikola Juríková

 Pridaj komentár